Niet het juiste diploma

Niet het juiste diploma (Colloquium Doctum)

Mis je een geldig diploma voor de opleiding die je wilt gaan doen? Je kunt dan proberen om vrijstelling van de vooropleidingseis te krijgen. Dit doe je door een Colloquium Doctum-procedure te doorlopen. Je moet een aantal examens met goed gevolg afleggen om zo toegang tot de opleiding te krijgen. Welke examens dit zijn, wordt bepaald door de Colloquium Doctum-commissie van de opleiding. Meestal gaat het om één of meerdere examens in algemene vwo-vakken. Je moet je voor de examens zelf aanmelden.

Het Colloquium Doctum is beslist geen makkelijke manier om toelating te krijgen tot de opleiding van je keuze. Er worden soms hoge eisen gesteld, die een gedegen voorbereiding vragen. Laat je goed informeren en denk goed na of je de procedure wilt doorlopen.

Heb je wel het juiste diploma, maar niet alle vereiste vakken gevolgd, dan kun je eventueel door middel van het behalen van vwo-deelcertificaten toch toegang krijgen tot de opleiding van je keuze. 

Vraag een Colloquium Doctum op tijd aan!

Vraag het Colloquium Doctum zeker een jaar voor aanvang van je universitaire opleiding aan. Als je aanvraag vóór 1 oktober compleet en correct bij het International Student Admissions binnen is, ontvang je uiterlijk 1 december bericht van de Colloquium Doctum-commissie over de opgelegde examens. Je hebt dan voldoende tijd om je aan te melden voor de Staatsexamens. Dien je je aanvraag later in, dan weet je mogelijk niet op tijd voor welke examens je je moet aanmelden. Houd er rekening mee dat je je vóór 1 januari voor de Staatsexamens aangemeld moet hebben.

Procedure Colloquium Doctum

De procedure voor een Colloquium Doctum bestaat uit vier stappen:

Voorwaarden

Om een Colloquium Doctum te kunnen doorlopen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 21 jaar of ouder (of je wordt in het collegejaar waarin je de aanvraag indient 21 jaar)
 • Je hebt een vooropleiding in Nederland gevolgd, waarmee je geen toegang krijgt tot de universiteit
  Heb je een buitenlandse vooropleiding, kijk dan op de site voor internationale studenten
 • Het Colloquium Doctum is niet bedoeld voor wie wél een vwo-diploma heeft maar niet aan de profieleisen van de gewenste opleiding voldoet.
 • Je wilt een (bachelor)opleiding volgen aan de Universiteit Utrecht. 
  Wil je een opleiding aan een andere universiteit doen of aan een hogeschool? Vraag dan daar het Colloquium Doctum aan.
 • De inhoud van het Colloquium Doctum verschilt per opleiding. Via het Colloquium Doctum krijg je dan ook alleen toegang tot die opleiding waarvoor je het hebt aangevraagd.
 • Je moet de opgelegde examens binnen een termijn van twee jaar hebben behaald.
Stap 1: aanvraag

Vul het Aanvraagformulier Colloquium Doctum in en stuur dit per mail op naar het International Student Admissions: admissiondocuments@uu.nl. Stuur de volgende documenten mee:

 • curriculum vitae
 • je motivatie
 • een scan van je legitimatiebewijs
 • scans van gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma's met bijbehorende cijferlijsten, relevante certificaten en/of eventuele andere stukken waaruit je vooropleiding blijkt (zie voor details het aanvraagformulier). Stuur deze ook via de post aan het International Student Admissions

Vermeld in de e-mail duidelijk je naam en de opleiding waarvoor je je aanmeldt. Vermeld in het onderwerp Colloquium Doctum.

De gewaarmerkte kopieën moet je tevens per post te sturen aan:

International Student Admissions
Colloquium Doctum
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

Het is ook mogelijk een digitaal uittreksel van je diplomagegevens uit het diplomaregister van DUO naar ons te e-mailen. In dat geval hoef je geen gewaarmerkte kopieën meer per post op te sturen. Het digitale uittreksel kun je zelf downloaden via Mijn DUO.

Je kunt niet om teruggave van de ingezonden documenten vragen. Incomplete Colloquium Doctum-aanvragen worden maximaal een jaar bewaard.

Ontvangstbevestiging

Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging van het International Student Admissions. Van de Colloquium Doctum-commissie van de opleiding krijg je per e-mail of per post bericht over de vakken waarin je een examen moet afleggen. Soms nodigt de Colloquium Doctum-commissie je eerst uit voor een gesprek.

Vraag je colloquium doctum een jaar voor je begint aan

Houd er rekening mee dat je je vóór 1 januari voor de Staatsexamens aangemeld moet hebben (zie hieronder).

We raden je daarom aan het Colloquium Doctum zeker een jaar voor aanvang van je universitaire opleiding aan te vragen. Als je aanvraag vóór 1 oktober compleet en correct bij het International Student Admissions binnen is, ontvang je uiterlijk 1 december bericht van de Colloquium Doctum-commissie over de opgelegde examens. Je hebt dan voldoende tijd om je aan te melden voor de Staatsexamens. Dien je je aanvraag later in, dan weet je mogelijk niet op tijd voor welke examens je je moet aanmelden.

Stap 2: examens

In veel gevallen kun je bij onderstaande instituten of instanties examen afleggen in de ontbrekende vakken (je moet je zelf voor de examens aanmelden):

 • Boswell-Bèta en de Centrale Commissies Voortentamens:
  • Scheikunde
  • Biologie
  • Natuurkunde
  • Wiskunde A en B

  Als je Geneeskunde of Biomedische wetenschappen wilt gaan studeren, kun je deze examens alleen afleggen bij de Centrale Commissies Voortentamens. Wiskunde C kun je alleen afleggen bij Boswell-Bèta.

 • Staatsexamen:
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Spaans
  • Latijn
  • Economie
  • Geschiedenis
  • Maatschappijleer
 • Je kunt je hiervoor aanmelden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Let op: de aanmelddeadline voor Staatsexamens is 1 januari!

Helaas kan het International Student Admissions niet aangeven welke examens je moet afleggen om toegelaten te worden. Dit wordt namelijk per kandidaat bepaald door de Colloquium Doctumcommissie van de faculteit waaronder de door jou gewenste opleiding valt. De commissie kijkt hierbij naar je vooropleiding en eventuele werkervaring, en naar de vakinhoudelijke eisen die de opleiding stelt. 

Als je het Colloquium Doctum hebt aangevraagd voor een opleiding met nadere profieleisen (zoals Geneeskunde), kun je ervan uitgaan dat je sowieso aan deze profieleisen moet voldoen. De profieleisen kun je terugvinden op de site van de opleiding zelf.

De meeste examens worden eenmaal per jaar afgenomen met daarna nog de mogelijkheid tot herkansing. Voor inlichtingen over inhoud van de examens en examendata kun je terecht bij de instanties die de examens afnemen.

Kijk ook op de site van DUO over vakinformatie.

Voorbereiding

Hoe je je voorbereidt op de examens bepaal jij zelf, bijvoorbeeld:

 • voor de bètavakken kun je cursussen volgen bij Boswell-Bèta of WisMon
 • voor taalcursussen kun je terecht bij Babel, maar hun cursussen richten zich niet specifiek op examenvoorbereiding.

Op www.examenblad.nl vind je informatie over hoe je je kunt voorbereiden op het centraal schriftelijk onderdeel van een Staatsexamen.
Daarnaast kun je bij VAVO-instellingen (ROC’s) vaak een 6 vwo-jaar volgen (inclusief eindexamen) voor de benodigde vakken, waarmee je losse vwo-certificaten kunt verkrijgen.

Documenten opsturen

Zodra je alle vereiste examens hebt gehaald, stuur je gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten of testimonia per e-mail én per post naar het International Student Admissions:

International Student Admissions
Colloquium Doctum
Postbus 80125
3508 TC Utrecht

admissiondocuments@uu.nl (alleen te gebruiken voor het opsturen van documenten, niet voor vragen)

Stap 3: toelatingsbeschikking

Als je voor alle opgelegde examens binnen de gestelde termijn bent geslaagd en inmiddels 21 jaar bent, ontvang je van het International Student Admissions de toelatingsbeschikking (het Colloquium Doctum-diploma). Een toelatingsbeschikking houdt in dat je wordt vrijgesteld van de vooropleidingseis voor de opleiding van jouw keuze. De beschikking is alleen geldig voor de gekozen opleiding, aan de UU. Wil je later van opleiding en/of universiteit veranderen, dan moet je de Colloquium Doctum-procedure opnieuw doorlopen.

Je ontvangt de beschikking alleen als je vóór de start van het nieuwe collegejaar 21 jaar of ouder bent. Als dit niet het geval is, ontvang je de beschikking pas tijdens het collegejaar waarin je 21 jaar wordt. Je zal moet dan moeten wachten tot de start van een volgend collegejaar om te kunnen beginnen met je studie. Zonder toelatingsbeschikking kun je namelijk niet beginnen met studeren.

Stap 4: inschrijven voor de opleiding

Doe op tijd je verzoek tot inschrijving. In de meeste gevallen moet je dit al doen voordat je klaar bent met de Colloquium Doctum-procedure. Je inschrijving kan pas definitief gemaakt worden als je in het bezit bent van een toelatingsbeschikking (het Colloquium Doctum-diploma) en voor de start van het collegejaar 21 jaar oud bent.
Het is wettelijk niet mogelijk als student ingeschreven te zijn en examens af te leggen, terwijl je nog met het Colloquium Doctum bezig bent.

Veelgestelde vragen over Colloquium Doctum

Heb je nog vragen? Kijk dan hieronder of neem contact op met Studentenservice.

Welke examens moet ik afleggen om toegelaten te worden?

Helaas kan het International Student Admissions niet aangeven welke examens je moet afleggen om toegelaten te worden. Dit wordt namelijk per kandidaat bepaald door de Colloquium Doctumcommissie van de faculteit waaronder de door jou gewenste opleiding valt. De commissie kijkt hierbij naar je vooropleiding en eventuele werkervaring, en naar de vakinhoudelijke eisen die de opleiding stelt. 

Als je het Colloquium Doctum hebt aangevraagd voor een opleiding met nadere profieleisen (zoals Geneeskunde), kun je ervan uitgaan dat je sowieso aan deze profieleisen moet voldoen. De profieleisen kun je terugvinden op de site van de opleiding zelf.

Bestaat het Colloquium Doctum uit één toelatingstoets?

Als je het Colloquium Doctum opstart aan de Universiteit Utrecht, krijg je meestal in één of meerdere algemene vwo-vakken examens opgelegd. De Universiteit Utrecht neemt deze examens niet zelf af. Je moet je voor de vereiste examens zelf aanmelden bij externe instituten of instanties.

Wat is de 21plus-toets?

De Colloquium Doctumprocedure wordt ook wel eens de 21plus-toets genoemd, omdat je 21 jaar of ouder moet zijn om voor de procedure in aanmerking te komen.

Ik heb al eerder vwo-certificaten behaald in bepaalde vakken. Moet ik opnieuw examens in deze vakken afleggen als ik ze door de Colloquium Doctumcommissie krijg opgelegd?

Nee. Als je al vwo-certificaten hebt behaald in bepaalde vakken, hoef je niet opnieuw examens in deze vakken af te leggen. Wel moet je gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten bij je aanvraag opsturen. De Colloquium Doctumcommissie zal deze examens dan sowieso niet opnieuw opleggen.

Ik heb alle vereiste vwo-certificaten al eerder behaald en ben rechtstreeks toelaatbaar tot de opleiding. Dien ik alsnog het Colloquium Doctum aan te vragen?

Ja. Als je niet in het bezit bent van een vwo-diploma, of een daarmee gelijkgesteld diploma, mag je volgens de wet niet studeren aan een universiteit. Je moet dan altijd de Colloquium Doctumprocedure doorlopen om vrijstelling te krijgen van deze vooropleidingseis. Als je bij je aanvraag gewaarmerkte kopieën van de behaalde certificaten stuurt, zal de Colloquium Doctumcommissie waarschijnlijk beoordelen dat je rechtstreeks toelaatbaar bent en je geen examens meer opleggen.

Ik heb geen gewaarmerkte kopieën van mijn diploma’s (meer). Waar kan ik mijn kopieën laten waarmerken?

Je kunt de gewaarmerkte kopieën van je diploma's opvragen bij de onderwijsinstelling waarvan het diploma afkomstig is. Als dit niet mogelijk is, kun je de kopieën laten waarmerken bij Studentenservice. In dat geval moet je wel de originele documenten meenemen, zodat de baliemedewerkers kunnen controleren of de kopieën overeenkomen met de originelen.

Kan ik voor twee opleidingen tegelijkertijd het Colloquium Doctum aanvragen?

Je vraagt het Colloquium Doctum altijd aan voor één bepaalde opleiding (aan één bepaalde universiteit). Wel is het mogelijk meerdere aanvragen tegelijkertijd in te dienen. Voor elke aanvraag afzonderlijk dien je een aanvraagformulier in te vullen en je motivatie op te sturen. De overige documenten hoef je maar eenmaal op te sturen.