VWO, HBO en universiteit

Met je vwo-diploma op zak ben je bijna klaar om aan een vervolgopleiding te beginnen. Maar wat verandert er allemaal als je naar de universiteit gaat? En wat zijn precies de verschillen tussen het hbo (hoger beroepsonderwijs) en het wo (wetenschappelijk onderwijs)?

Van vwo naar de universiteit

Eigen initiatief

Op de universiteit moet je meer initiatief nemen, organiseren en zelf je tijd indelen. Het is belangrijk dat je zelfstandig leert werken en discipline kunt opbrengen.

Meer zelfstudie

Op het vwo heb je meestal vrij 'schools' les. Op de universiteit volg je hoorcolleges, werkcolleges of practica. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je zelfstandig aan je studie werkt. Je studeert elke week een aantal uren thuis of in de universiteitsbibliotheek.

Indeling van je rooster

Op het vwo krijg je aan het begin van het jaar een lesrooster, met proefwerken en proefwerkweken. Op de universiteit krijg je in het begin van het jaar een jaaroverzicht van de vier blokken. In elk blok volg je twee cursussen. Elke cursus rond je af met een tentamen. De cursussen kies je voor een groot deel zelf, al dan niet in overleg met je studiebegeleider. Je hebt veel mogelijkheden om je onderwijsloopbaan zelf vorm te geven.

Van HBO naar de universiteit

Studeren aan de universiteit verschilt sterk van studeren aan het hbo. Stel je zelf daarom eerst de vraag: ‘is een universitaire studie iets voor mij?’. Hoe weet je nu of een hbo-studie misschien meer iets is voor jou? Wat maakt nu eigenlijk het verschil? 

Academische vaardigheden

Op het hbo volg je projectonderwijs en doe je praktijkgericht onderzoek. Studeren aan de universiteit is meer theoretisch. Maar dat is niet het enige. Tijdens je studie verwerf je de nodige academische vaardigheden. Je leert onder meer op academisch niveau analyseren, argumenteren, rapporteren en presenteren. Ook is er veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden en taalvaardigheden.

Zelfdiscipline en tempo

Op de universiteit verwerk je een grotere hoeveelheid leerstof op een hoger tempo, vaak in het Engels. Dat vereist meer zelfdiscipline. Op de universiteit heb je relatief veel vrijheid om je tijd in te delen: de contacturen minder zijn dan bij het hbo, maar het aantal uren zelfstudie meer.

Loopbaan

Op het hbo word je opgeleid voor een specifiek beroep. In de bachelorfase aan de universiteit richt je je nog niet specifiek op een beroep. Het accent ligt op de academische vorming en brede oriëntatie. Je verdiept je in een bepaald wetenschapsgebied en bereid je voor op de keuze voor een verdere (studie)loopbaan.

Doorstromen

Met een hbo-propedeuse kun je in bepaalde gevallen een bacheloropleiding in het wo volgen. Je kiest dan voor academische vorming en brede oriëntatie.

Aanvullende eisen

Opleidingen mogen aanvullende eisen stellen, met een hbo-propedeuse heb je niet automatisch toegang tot een universitaire bacheloropleiding. Kijk voor meer informatie bij de opleiding van jouw keuze onder 'Toelating en inschrijving'.

Het verschil tussen WO en HBO

Wetenschappelijk onderwijs

Hoger beroepsonderwijs

Waarom? Je leert wetenschappelijke en theoretische informatie.

Hoe? Je krijgt praktische informatie over een beroep.

3 jarige bachelor (180 punten)

4 jarige bachelor (240 punten)

Weinig contacturen (gemiddeld 16 uur per week)

Veel contacturen (gemiddeld 25 uur per week)

Stage mogelijk

Stage verplicht

Zelfstudie

Veel samenwerken