Bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht werkt aan een campus waar duurzaamheid door iedereen gezien, gevoeld en beleefd wordt.

Door bijvoorbeeld circulair te bouwen en te renoveren, de biodiversiteit te vergroten, het energie- en waterverbruik terug te dringen en het verminderen van afval, werken we samen aan een duurzame campus. We verbinden kennis over duurzaamheid uit onderwijs en onderzoek aan onze bedrijfsvoering. En we gebruiken onze eigen bedrijfsvoering, gebouwen en terreinen voor wetenschappelijk onderzoek. Met onze bedrijfsvoering leveren we aan meer dan de helft van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) een bijdrage: van het thema klimaatactie tot het thema gendergelijkheid.

Met betrekking tot ecologische doelen ligt onze focus op drie duurzame ontwikkelingsdoelen:

 • CO2-neutraal in 2030
 • afvalvrij in 2030 (Zero Waste)
 • biodiversiteit vergroten


Kijk hier voor meer informatie over onze doelen gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie.

Doelen duurzame bedrijfsvoering

Onze concrete doelen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering:

 • vergroten biodiversiteit op de campus
 • vergroten draagvlak voor biodiversiteit
 • kennisdelen over biodiversiteit
 • 50% minder CO2-uitstoot van personenverkeer in 2030
 • duurzame catering op de campus
 • vermindering en hergebruik water
 • 100 % circulaire inkoop in 2030
 • verminderen, hergebruiken en recyclen van afval
 • realiseren van circulaire gebouwen

Duurzaamheidsplan Bedrijfsvoering

Hoe gaat de UU haar eigen bedrijfsvoering verduurzamen?

Plannen bedrijfsvoering

Toekomstbestendig Utrecht Science Park

Universiteit Utrecht maakt het Utrecht Science Park klaar voor de toekomst. In deze video leggen we je in minder dan twee minuten uit hoe dit we dit gaan doen: meer groen, toekomstbestendige gebouwen en een duurzame energievoorziening.