Rapporten en documenten

De Universiteit Utrecht werkt aan een betere wereld. Onze doelen en ambities op het gebied van duurzaamheid staan in verschillende beleids- en visiedocumenten en rapportages. Deze zijn leidraad bij alles wat er op onze universiteit gebeurt. Hoe duurzaam zijn we nu? Welke doelen willen we bereiken en wanneer? Hoe gaan we dat doen en waarom vinden we dat belangrijk? 

Als Universiteit Utrecht staan we voor open, eerlijke en transparante communicatie over duurzaamheid. Hier vind je een overzicht van alle beleids- en visiedocumenten en rapportages:

Duurzaamheidsmonitor

Het is belangrijk om ieder jaar goed, open en transparant inzicht te krijgen in wat we hebben bereikt als het gaat om verduurzamen van onze universiteit. Naast een CO2-footprint laat de Duurzaamheidsmonitor de stappen zien die de universiteit het afgelopen jaar heeft gezet op het gebied van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Ook laat het zien waar we als universiteit aan moeten werken.

Bekijk de resultaten:

Een topuniversiteit slaat wereldwijd haar vleugels uit, is sterk geworteld in de regio én werkt aan een duurzame wereld.

Nieuwe Utrechtse samenwerking in onderzoek naar Voeding & Gezondheid
Anton Pijpers

CO2-footprint

Universiteit Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2021 bedroeg 38.312 ton.

Naar de CO2 footprint