CO2-neutraal in 2030

Alle activiteiten van de Universiteit Utrecht hebben impact op het milieu. Daarom willen we onze milieu-impact verkleinen. In 2030 is de bedrijfsvoering van de UU CO2-neutraal.

Hoe gaan we dat doen?

  • Verminderen van de directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie.
  • De indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte, brengen we terug tot nul.
  • Verminderen van de indirecte CO2-uitstoot, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van organisaties waar de UU mee samenwerkt, zoals dienstverleners en leveranciers.
  • Alleen compenseren van CO2-uitstoot als verminderen financieel of technisch niet haalbaar is.
  • Investeren in bouw- en renovatieprojecten om gebouwen duurzaam te maken: gezond, circulair en energieopwekkend.
  • Gebruik van zonnepanelen, zonneweides en zonnecarports.
  • Inkoop van 100 % groene energie die wordt opgewekt door windmolens in Nederland.

Energiestrategie

Voor wetenschap en onderwijs is energie nu en in de toekomst nodig. Het energieverbruik van de Universiteit Utrecht is hoog en zorgt voor veruit de meeste CO2-uitstoot die de Universiteit Utrecht produceert. Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst aan de energie- en warmtevraag kunnen blijven voldoen?

Lees meer over onze Energiestrategie

Een CO2-neutraal en Aardgasvrije energievoorziening

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal en in 2040 aardgasvrij zijn. In deze video zie je hoe we deze doelen willen behalen.

CO2-footprint

Universiteit Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2022 bedroeg 30.680 ton.

Naar de CO2 footprint

Toekomstbestendige gebouwen

De Universiteit Utrecht wil in 2030 CO₂-neutraal zijn. Het realiseren van toekomstbestendige gebouwen draagt hieraan bij. Toekomstbestendige gebouwen zijn essentieel bij het ontwikkelen van een duurzame, vitale en betaalbare campus.

Actuele onderwerpen

Meer verdieping