Zero Waste in 2030

We verspillen wereldwijd heel veel voeding, water en energie. De Universiteit Utrecht wil daarom een Zero Waste bedrijfsvoering. Dat betekent dat we in 2030 geen afval meer willen verbranden of storten. Om dat te bereiken willen we meer inzicht in ons afval en de afvalstromen, circulair inkopen en al ons afval scheiden. Op deze manier werken we toe naar een bedrijfsvoering waarin we niet meer spreken van afval, maar van grondstoffen voor hoogwaardig hergebruik. 

Hoe gaan we dat doen?

  • Verbeteren van onze kennis over afval
  • Meer circulair inkopen 
  • Ons afval beter scheiden
  • Meer reststromen hoogwaardig hergebruiken

Zero Waste in 2030

Op de Universiteit Utrecht werken we toe naar Zero Waste in 2030. Dit betekent dat er geen afval meer is dat wordt verbrand of gestort. We reduceren ons afval zo ver mogelijk en alles dat overblijft wordt hergebruikt of gerecycled.

Actuele onderwerpen

Meer verdieping