Sustainability Office

Op heel veel plekken binnen de Universiteit Utrecht werken we samen aan duurzaamheid. We verduurzamen onze bedrijfsvoering, inkoopbeleid, werken aan bewustwording via allerlei campagnes, doen onderzoek en integreren het thema duurzaamheid structureel in ons onderwijsaanbod. De Sustainability Office is het centrale coördinatiepunt waar al deze activiteiten en communicatie rondom het thema duurzaamheid samenkomen.

Rode draad zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Deze geven ons inspiratie en bieden richting.

Wat doet de Sustainability Office?

De Sustainability Office:

  • neemt het voortouw bij richting en inhoud geven aan de duurzaamheidsstrategie en doelen van de UU;
  • faciliteert, verbindt en mobiliseert alle duurzaamheidsactiviteiten;
  • zorgt voor een open en transparante monitoring en rapportage van de voortgang;
  • biedt via de Green Office een open podium voor studenten en medewerkers om hun nieuwe plannen en projecten te lanceren voor een duurzamere universiteit;
  • creëert innovatieve en grensverleggende proeftuinen (UULabs) voor duurzame ontwikkeling in onze gebouwen en op onze terreinen.

Op deze manier werken we aan een organisatie waarin we samen denken en samen doen, om de universiteit duurzamer te maken.

Onze missie is om studenten, medewerkers en stakeholders te mobiliseren, uit te dagen en te faciliteren om de Universiteit Utrecht gezamenlijk om te vormen tot een voorbeeld voor andere organisaties als het gaat om duurzaamheid.

Hoe duurzaam is de Universiteit Utrecht?

Om een betere wereld en een duurzame samenleving mede vorm te geven werkt de Universiteit Utrecht in haar onderwijs en onderzoek aan duurzame oplossingen met impact. Maar hoe staat het met de eigen bedrijfsvoering qua duurzaamheid? 

Lees het interview