Biodiversiteit vergroten

De biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Meer dan 35.000 soorten planten en dieren worden met uitsterven bedreigd, volgens de International Union for Conservation of Nature. Daarom wil de Universiteit Utrecht de biodiversiteit helpen vergroten op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. In 2035 willen we een groenere campus door versterking en herstel van de lokale biodiversiteit.

Hoe gaan we dat doen?

  • meer ecologisch inrichten en beheren van de campus
  • bescherming van dieren en planten
  • ecologische voetafdruk verkleinen
  • meer onderwijs en onderzoek over biodiversiteit
  • impact vergroten

Impact vergroten

Daarnaast willen we als Universiteit Utrecht meer impact maken op dit thema, door meer draagvlak voor biodiversiteitsherstel en het delen van kennis. Zo dragen we bij aan de bescherming en het herstel van ecosystemen en bereiken we meer mensen die zich kunnen inzetten voor biodiversiteit. Hiermee vergroten we de (positieve) impact op biodiversiteit.

Verkleinen ecologische voetafdruk

De universiteit wil de biodiversiteit vergroten op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Daarom kijken we ook kritisch en open naar onze eigen (mondiale) ecologische voetafdruk. Deze voetafdruk wordt gevormd door wat we als universiteit inkopen, bouwen en weggooien. Dit heeft invloed op biodiversiteit ver weg en dichtbij. Het hangt af van waar materialen geproduceerd worden en hoe afval verwerkt wordt.

We leggen de nadruk bij het verkleinen van onze voetafdruk op de vijf componenten van de Nederlandse ecologische voetafdruk. Dit zijn:

  • gebruik van vlees, zuivel en ander voedsel
  • hout en papier
  • bebouwing
  • transport en infrastructuur
  • kleding en textiel

Daarnaast is het relevant te kijken naar de impact van CO2-compensatiemaatregelen. 

Meer verdieping