Organisatie

Duurzaamheid is voor ons als UU geen abstract begrip. Samen met onze studenten, medewerkers en belanghebbenden bedenken we oplossingen voor de duurzaamheidsvraagstukken van deze tijd. Daarom stellen we duurzaamheid centraal in de kerntaken van de universiteit: zowel in onderwijs en onderzoek en in onze bedrijfsvoering.

We gebruiken de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als instrument bij het benoemen van uitdagingen, onderwijs en het vinden van innovatieve en grensverleggende oplossingen. Zo wordt onze universiteit een bron van inspiratie en maken we duurzaamheid concreet, tastbaar en haalbaar. We vinden het belangrijk om ook als organisatie zelf te verduurzamen. Daarom willen we in 2030 CO2 neutraal en afvalvrij zijn en de biodiversiteit van het gebied in eigen beheer vergroten.  

  In onze organisatie

  Ontdek hoe Universiteit Utrecht het thema duurzaamheid aanstuurt.

  Strategische thema's

  Ons multidisciplinaire onderzoek richt zich op vier thema's:

  1. Dynamics of Youth
  2. Institutions for Open Societies
  3. Life Sciences
  4. Pathways to Sustainability

  Het universiteitsbrede programma Pathways to Sustainability is helemaal gericht op duurzaamheid. Onderzoekers met verschillende expertises werken samen aan maatschappelijk belangrijke en herkenbare duurzaamheidsvraagstukken. De centrale vraag in deze thematische netwerken: Wat is er nodig voor de overgang naar een duurzame samenleving? Hier dragen we als UU bij door grensverleggend, eigenzinnig, gedurfd en visionair onderzoek vanuit meerdere deskundigheidsgebieden.