Onderwijs

Vanuit onze publieke rol als universiteit hebben we een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom willen we op een open en positieve manier bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving.

Iedere student van de Universiteit Utrecht komt in aanraking met het thema duurzaamheid, welke studie je ook volgt. We leiden deze nieuwe generatie op tot eigenzinnige en betrokken leiders en aanjagers van de duurzame overgang naar een groene wereld. Dit doen we door duurzaamheid en duurzaam bewustzijn te integreren in ons onderwijs. De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) lopen als een rode draad door alles heen. Daarnaast kun je als student verschillende inspirerende en specialiserende vakken, minors en opleidingen volgen op het gebied van duurzaamheid.

Wat verstaat Universiteit Utrecht onder duurzaamheid?

Ook jij kunt helpen aan deze overgang naar een groene wereld. Bij de meeste masters kom je in aanraking met het begrip duurzaamheid. Zo hebben veel cursussen wel raakvlakken en vraagstukken rondom duurzaamheid. Binnen het duurzame onderwijs bestudeer je bijvoorbeeld een of meer van de volgende thema’s:

  • Klimaatverandering
  • Biodiversiteit
  • Risicobeperking van rampen
  • Water
  • Culturele diversiteit/inclusiviteit
  • Duurzame verstedelijking
  • Duurzame levensstijlen

Utrecht2040 – Gaming Towards a Sustainable Future

Wil je meer leren over de belangrijkste aspecten van duurzaamheid? Doe de serious game Utrecht2040. De Utrecht2040 app is beschikbaar in de Appstore en Google Play Store.

De Utrecht2040 game

Doe mee aan TIC

People pushing the globe from sustainable towards unsustainable

De Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) is een keuzevak voor derdejaars Bachelorstudenten, Masterstudenten en lifelong learners uit verschillende disciplines. De cursus bevordert interdisciplinaire en cross-level samenwerking en lost maatschappelijke uitdagingen op binnen de vier strategische thema’s van de Universiteit Utrecht, waaronder Pathways to Sustainability. 

Wil jij in de frontlinie staan van duurzaamheidstransities?

Binnen deze TIC werken studenten en professionals van verschillende vakgebieden samen met de toonaangevende investeringsmaatschappij Baillie Gifford en het Deep Transitions-team, om klimaatscenario’s te ontwikkelen die in de huidige investeringskaders kunnen worden opgenomen. Ze zullen zich daarbij richten op verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, voedsel en landbouw, mobiliteit en energie. Ze gaan kijken naar risico’s op mondiaal niveau, maar ook inzoomen op specifieke regio’s.

Meer weten over TIC