Yvoor Fonds Criteria en Aanvragen

Het Yvoor Fonds: studentbeurzen voor buitenlandervaring

Yvonne van Rooy UVSV
Yvonne van Rooy met bestuur UVSV/NVVSU

Heb jij plannen om voor een kort (studie)verblijf naar het buitenland te gaan, bijvoorbeeld voor de deelname aan een Summer School? Als je hebt laten zien over voldoende talenten te beschikken en (bij voorkeur) lid bent van een studentengezelligheidsvereniging, kom je wellicht in aanmerking voor een (reis)beurs van het Yvoor Fonds.

Toekenningscriteria

Je moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking komen voor een beurs:

 • je bent bij voorkeur lid van een gezelligheidsvereniging in Utrecht; je bent aantoonbaar actief binnen of buiten je vereniging (bestuur, commissie met voldoende gewicht, bestuur of commissie van een andere organisatie met voldoende gewicht), dit is een pré bij beoordeling van de aanvraag
 • je zoekt een bijdrage voor een korte buitenlandse opleiding (maximaal 3 maanden) zoals een Summer School die bijdraagt aan verbreding en persoonlijke ontwikkeling (naast je studie). De voorkeur gaat uit naar een buitenlandervaring die verbreding biedt naast de studie en die in principe niet noodzakelijk in het verlengde van de studie ligt, ook dit is een belangrijke voorwaarde bij beoordeling
 • je draagt zelf ook bij in de kosten van je buitenlandervaring
 • je bent/wordt studentvriend van het Utrechts Universiteitsfonds
 • je staat ingeschreven als bachelor- of masterstudent aan de Universiteit Utrecht
 • je hebt goede studieresultaten en minimaal 40 ECTS per jaar behaald
 • je vertrekt ná de toekenningsdatum van de beurs en niet daarvoor al

Indienen van een aanvraag

Je aanvraag kun je indienen via de aanvragenportal van het fonds. Daarnaast zijn de volgende bijlagen nodig:

 • toelichting op de begroting; wat zijn je in- en uitgaven met betrekking tot je buitenlands verblijf (maximaal 250 woorden), gebruik van het begrotingssjabloon is hiervoor vereist;
 • korte toelichting op je activiteiten binnen of buiten je vereniging (maximaal 250 woorden);
 • curriculum vitae; bevestigingsbrief van de te bezoeken instelling in het buitenland (indien van toepassing) of ander bewijs van inschrijving bij de gewenste opleiding (indien je dit nog niet hebt, dien je dit aan te geven bij je aanvraag met opgaaf van reden. In geval van toekenning van een beurs dien je het bewijs van inschrijving vóór vertrek alsnog te overhandigen om de toekenning definitief te maken);
 • een recent overzicht van behaalde cijfers/studiepunten waaruit blijkt dat je goede studieresultaten en minimaal 40 ECTS per studiejaar hebt behaald.

Let op: Kijk op de pagina over subsidies voor studenten voor de deadline en informatie over de aanvragenportal.

Toekenningsprocedure

Het Yvoor Fonds werkt met een jaarlijkse aanvraagronde. Het is dus één keer per collegejaar mogelijk om een aanvraag in te dienen. De toekenning vindt plaats in de maand juni. Je aanvraag moet in de aanvraagperiode van het lopende collegejaar ingediend worden bij het Utrechts Universiteitsfonds.
Een beurs uit het Yvoor Fonds bestaat uit een bedrag tussen de € 250 en € 1000 euro. In uitzonderlijke gevallen kan een hoger bedrag toegekend worden. De beurs bedraagt nooit meer dan het subsidiabel tekort.
Het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds besluit over de toekenning van subsidieaanvragen op advies van een in overeenstemming met de insteller(s) te benoemen adviescommissie. Deze bestaat uit de insteller van het fonds op naam, mw. mr. Y.C.M.T. van Rooy; de directeur van het Utrechts Universiteitsfonds en een vertegenwoordiger van de Studentencommissie van het Utrechts Universiteitsfonds.
De toekenning zal zo snel mogelijk schriftelijk worden medegedeeld. Ook als je geen beurs toegekend krijgt, ontvang je hiervan bericht. Vragen over de toekenning worden door het bureau van het Universiteitsfonds behandeld.

Verslag van het buitenlands verblijf

Als je een beurs toegekend krijgt, dien je binnen twee maanden na afloop van je buitenlandse activiteit een verslag van je verblijf in het buitenland in van 500 tot maximaal 1000 woorden in te leveren. Beschrijf in een persoonlijk verhaal wat je doel was met de gekozen opleiding en bestemming en wat het je heeft opgeleverd voor je studie, je oriëntatie op de arbeidsmarkt en voor je persoonlijke ontwikkeling. Vertel ook iets over de ervaringen die je verblijf in het buitenland bijzonder en de moeite waard maken. Voeg enkele digitale foto’s (van jezelf) toe die illustreren wat je hebt meegemaakt. Het verslag en de foto’s worden eigendom van het Utrechts Universiteitsfonds en kunnen voor publicatiedoeleinden worden gebruikt. Je verslag lever je in bij het Utrechts Universiteitsfonds: Robbert Jan Feunekes r.j.feunekes@uu.nl
Daarnaast zorg je voor bekendmaking van je buitenlandervaring en je beurs van het Yvoor Fonds binnen je vereniging door middel van publicatie van je verslag of op een andere passende wijze. Je stelt het Utrechts Universiteitsfonds op de hoogte van je aanpak.

Meer weten?

Het Yvoorfonds is een Fonds op Naam van het Utrechts Universiteitsfonds. Zij is opgericht door Yvonne van Rooy met als doel de brede, internationale ontwikkeling van ambitieuze talentvolle Utrechtse studenten verder te stimuleren. Het fonds stelt hiervoor aanmoedigingsbeurzen beschikbaar waarmee studenten een kort studieverblijf in het buitenland kunnen realiseren, bijvoorbeeld als deelnemer aan een Summerschool. Het Yvoorfonds richt zich op studenten van gezelligheidsverenigingen die binnen of buiten hun vereniging maatschappelijk actief zijn. De cursus die de student in het buitenland volgt, mag ook buiten de eigen discipline liggen, bijvoorbeeld een taalcursus. Op deze wijze wordt de student uitgedaagd haar of zijn horizon te verbreden.

Yvonne van Rooy, oprichtster stichting Yvoor Fonds

Yvonne van Rooy

Van Rooy: ‘In mijn loopbaan heb ik veel profijt gehad van de kansen die ik tijdens mijn studie gehad heb om in het buitenland te studeren. Ik heb bijvoorbeeld Summerschools rechtsvergelijking en Europees recht gedaan maar ook cursussen om mijn talenkennis bij te spijkeren. Dat heeft mij verrijkt, niet alleen qua studie maar ook als mens. Letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend bezig zijn, is leuk, spannend en leerzaam en buitengewoon goed voor je zelfvertrouwen en je onafhankelijkheid. Als lid van studentenvereniging UVSV heb ik daarnaast geleerd hoe leuk het is om je samen met anderen actief in te zetten in commissies. Het geeft veel voldoening en je leert netwerken en resultaat boeken. Kortom, je doet al een beetje bestuurservaring op. Daar heb ik na mijn studie veel aan gehad. Al deze ervaringen en impact gun ik de huidige generatie ook. Bovendien is het ontzettend belangrijk dat studenten zich ook in de breedte ontwikkelen en niet alleen in de diepte.’ 

Yvonne van Rooy studeerde rechten in Utrecht en keerde in 2004 terug als voorzitter van het College van Bestuur. Daarvoor was ze onder meer staatssecretaris van Economische Zaken en lid van het Europees Parlement namens het CDA. Sinds 2012 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. In haar Utrechtse tijd als collegevoorzitter had zij een warme belangstelling voor actieve en ambitieuze studenten en stond zij aan de wieg van het Utrecht Excellence Scholarship-programma (UES) waarmee topstudenten van buiten Europa aan de Universiteit Utrecht kunnen studeren.

Meer informatie

Heb je vragen over het Yvoor Fonds? Neem dan contact op met Robbert Jan Feunekes r.j.feunekes@uu.nl.

Bijdragen

Een schenking aan het fonds is fiscaal aantrekkelijk. De Stichting Utrechts Universiteitsfonds door de Belastingdienst is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Het Yvoorfonds stelt uw bijdrage aan het stimuleren van de buitenlanservaring van talentvolle Utrechtse studenten buitengewoon op prijs. U kunt uw bijdrage overmaken naar: IBAN NL43 INGB 0000014475, t.n.v Utrechts Universiteitsfonds met de vermelding Yvoorfonds, of doneer direct via Tikkie.