Van Oostrom subsidies ten behoeve van jonge Utrechtse Geesteswetenschappers

Professor Frits van Oostrom heeft niet alleen voor de geesteswetenschappen maar ook voor de academische gemeenschap veel betekend, en heeft talentvolle studenten en jonge collega’s in de geesteswetenschappen altijd gestimuleerd om meer te doen met hun vak en hun passie. In de geest van Frits van Oostrom verstrekt het fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen subsidies.

Frits van Oostrom krijgt zijn koninklijke onderscheiding opgespeld van minister Robbert Dijkgraaf. Foto: © Annemoon van Hemel

Frits van Oostrom, emeritus universiteitshoogleraar gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, nam in mei 2023 afscheid van de Universiteit Utrecht en bracht op hetzelfde moment het boek De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk uit. Zijn boek Maerlants wereld werd in 1996 bekroond met de AKO literatuurprijs en in 1995 ontving hij de Spinozaprijs voor zijn wetenschappelijk werk.

Wat komt in aanmerking voor een subsidie?

 1. Onderwijs: financiële bijdrage voor jonge geesteswetenschappers verbonden aan de Universiteit Utrecht, om onderwijsactiviteiten te financieren die buiten de reguliere kaders vallen. Denk hierbij aan:
  • concrete producten ontwikkelen voortvloeiend uit onderwijs (onderwijsvernieuwingsproduct, publieksproduct, tentoonstelling, tijdschrift, etc);
  • interdisciplinaire samenwerking in het onderwijs;
  • extra activiteiten bovenop het onderwijs;
  • student-assistentie voor speciale projecten.
 2. Onderzoek: financiële bijdrage voor jonge geesteswetenschappers verbonden aan de Universiteit Utrecht om een volgende professionele stap te kunnen zetten, denk hierbij aan:
  • congreskosten (inschrijving, reis & verblijfkosten);
  • kosten voor illustraties in een publicatie of vertaalkosten/controle van vertaling van publicaties;
  • een publieksproduct nav een recente wetenschappelijke publicatie om de maatschappelijke impact van onderzoek te vergroten;
  • nieuwe interdisciplinaire samenwerkingen (bv studiedag, pilot-projecten ter voorbereiding op een grotere aanvraag).

  Het toegekende bedrag hangt af van de financiële situatie, plannen en behoeftes van de kandidaat. Maximum aan te vragen subsidie is 5000 euro. De maximale looptijd van een project is twee jaar.

  Deadlines en indienen van een aanvraag

  Het is twee keer per jaar mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het aanvragenportaal staat voor de Van Oostrom Subsidies voor het eerst open tussen 1 november - 15 november.

  Je aanvraag kun je indienen via het digitale aanvraagformulier, waarin gevraagd wordt om:

  • korte toelichting op je project en de context (maximaal 250 woorden), met een verklaring dat het voorstel is “voorgelegd aan en akkoord bevonden door [naam] onderzoeksdirecteur / onderwijsdirecteur op [datum]”;
  • begroting: inkomsten en uitgaven, eventuele eigen bijdrage (excelformat)
  • eventueel een curriculum vitae 
  • in geval van een extra curriculaire activiteiten ook een duidelijke beschrijving van de studentendoelgroep.

  Het aanvraagformulier met alle bijlagen moet voor de deadline worden ingediend via het digitale aanvraagformulier. De aanvraagperiodes en een link naar de aanvragenportal zijn terug te vinden op de pagina's over subsidie aanvragen.

  Deadlines en aanvraag indienen

  Toekenningsprocedure

  Het Fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen werkt met een tweejaarlijkse aanvraagronde voor de Van Oostrom subsidies. Het is dus twee keer per collegejaar mogelijk om een aanvraag in te dienen.
  De bestedingsadviescommissie van Fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen besluit over de toekenning van aanvragen. De beoordelingscommissie zal bij het prioriteren van de ingekomen aanvragen tevens letten op de diversiteit van de toekenningen in relatie tot  de diversiteit van de faculteit, zowel wat betreft inhoudelijke thematiek (de hele GW breedte) als in het type vragen (onderwijs, onderzoek, interdisciplinaire samenwerking, public engagement, outreach, impact etc).

  Binnen een maand ontvang je bericht. Ook als je geen subsidie toegekend krijgt, ontvang je hiervan bericht. Vragen over de toekenning worden door het bureau van het Universiteitsfonds behandeld.

  Verdere verplichtingen

  Als je een Van Oostrom subsidie van het Fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen toegekend krijgt, dien je dit bij je publicatie / eindproduct / in de beschrijving van je publieksproduct / in PR van je project etc te vermelden. Tevens ontvang je een uitnodiging voor een ontmoeting met Frits van Oostrom (een geschikt moment zal in overleg worden bepaald).

  Meer informatie

  Heb je vragen over Van Oostrom subsidies van het Fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen? Neem dan contact op met Sjoer Bergervoet: s.a.bergervoet@uu.nl