Rosanna Fonds voor Vrouwen: aanmelding en criteria

Rosi Braidotti en Anneke Smelik

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen is opgericht ter ondersteuning van getalenteerde kansarme vrouwelijke studenten en onderzoekers die hun carrière willen voortzetten aan de Universiteit Utrecht. Het fonds biedt vrouwelijke onderzoekers en studenten financiële steun om cruciale ontwikkelingen in hun academische traject te verwezenlijken. Het fonds zet zich in om hoger onderwijs toegankelijker te maken voor vrouwen, zodat geen enkele gemotiveerde en getalenteerde vrouw buiten de boot valt door gebrek aan financiële middelen. Het fonds stelt zich verder ten doel zeker te stellen dat vrouwelijk talent bijdraagt aan de Universiteit Utrecht en helpt om de wetenschappelijke status en reputatie van deze Universiteit op te bouwen.

Beurzen

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen geeft kortlopende beurzen met verschillende waardes, waarbij een maximum van € 5.000 gehanteerd wordt. Het toegekende bedrag kan per kandidaat verschillen en hangt af van de financiële situatie en behoeftes van de kandidaat.

Uit de aanvraag van de kandidaat moet duidelijk blijken dat het aangevraagde bedrag nodig is om haar academische doelen te bereiken. De beurs kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 1. Het vergoeden van collegegeld (bachelor, master, pre-master, PhD).
 2. Het ondersteunen in levensonderhoud voor korte periodes (van drie tot negen maanden), om de kandidaat in de gelegenheid te stellen te studeren, onderzoek te doen of  onbetaald werkervaring op te doen.
 3. Het vergoeden van onkosten voor coaching, cursussen of andere activiteiten die de kandidaat verder helpen in haar academische carrière.

Selectiecriteria

Het ROSANNA Fonds voor Vrouwen is bedoeld voor vrouwelijke kandidaten vanuit de hele wereld, mits ze aan de volgende criteria voldoen:

 1. Kandidaten beschikken over beperkte financiële middelen en moeten een aantoonbare behoefte hebben aan aanvullende financiële steun om hun onderwijs te kunnen afronden.
 2. Kandidaten hebben een aantoonbare relatie met Universiteit Utrecht:
  • Om in aanmerking te komen voor vergoeding van het collegegeld, moeten kandidaten begonnen zijn aan een bachelor-, master- of PhD-programma aan de Universiteit Utrecht.
  • Kandidaten die ondersteuning zoeken voor de ontwikkeling van hun academische carrière, bijvoorbeeld een postdocpositie, vast dienstverband, of hogere functie, moeten hun relatie met de Universiteit Utrecht kunnen bewijzen.
  • Kandidaten moeten overtuigend bewijs overleggen van hun intentie om bij te dragen aan de Universiteit Utrecht en de wetenschappelijke status en reputatie van deze Universiteit te helpen opbouwen.
 3. Kandidaten moeten beschikken over een academische achtergrond en goede resultaten hebben behaald in hun academische carrière tot nu toe.

Deadlines

De eerstvolgende deadline voor het ontvangen van aanmeldingen voor een ROSANNA Fonds voor Vrouwen-beurs is 1 december 2022.

Aanmeldingen worden een keer per jaar geëvalueerd. De deadlines voor het ontvangen van aanmeldingen worden op onze website gepubliceerd.

Aanmeldingsproces

Kandidaten kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier. Zij moeten daar enkele persoonlijke gegevens invullen en de volgende documenten in het Engels aanleveren:

 • Curriculum Vitae
 • Volledige transcriptie van het meest recente diploma van de kandidaat, inclusief een cijferoverzicht
 • Overzicht van het aangevraagde budget (volgens het bijgeleverde format)
 • Een aanbevelingsbrief van academische staf van de Universiteit Utrecht betreffende academische kwalificaties.

Vragen over het aanmeldingsproces kunnen gestuurd worden naar Lothar Blom l.a.blom@uu.nl met als onderwerp “ROSANNA Fund for Women Application.”

Na de sluitingsdatum neemt de commissie de documenten in behandeling. De selectieprocedure kan één tot twee maanden in beslag nemen.