Profiel

Incubator
Incubator met cellen bij de faculteit Bètawetenschappen

De Universiteit Utrecht is de eerste universiteit in Nederland die het toponderzoek thematisch heeft gebundeld in strategische thema's en focusgebieden. Hierin is onderzoek van zeer hoge kwaliteit uit verschillende onderzoeksdisciplines bijeengebracht.

Oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Met de gekozen onderzoeksthema’s Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, vergrijzing, sociale cohesie en veiligheid.

Nog meer focus

Vanuit de focusgebieden en de strategische thema’s bouwt de Universiteit Utrecht verder aan een integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. Zij kiest voor focus in het onderzoek en koppelt wetenschappelijke excellentie en fundamenteel onderzoek aan een maatschappelijke opdracht.

Samenwerking in maatschappelijke hubs

Samen met partners pakt de Universiteit Utrecht 14 maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Hiervoor maakt de universiteit tussen 2018 en 2022 een bedrag van 26 miljoen euro vrij.