Onderwijs

De onderzoeksgroep UCWOSL verzorgt ook onderwijs. Dit betreft voor een deel cursussen die zijn opgenomen in het reguliere universitaire opleidingsprogramma. Sommige hiervan kunnen ook door niet-studenten worden gevolgd (contractonderwijs). Daarnaast zijn wij betrokken bij cursussen voor professionals.

Master Law and Sustainability in Europe

Met ingang van 2022 organiseert UCWOSL het masterprogramma Law and Sustainability in Europe. Wetgeving ter bevordering van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling is een van de snelst ontwikkelende en meest uitdagende juridische disciplines, en de EU is wereldwijd een belangrijke speler geworden op dit gebied. Hoe ziet het wettelijk kader eruit om de overgang naar een klimaatneutraal Europa te bevorderen? Hoe kun je ervoor zorgen dat de groene overgang sociaal rechtvaardig zal zijn? Welke rol spelen mensenrechten in het milieurecht?

Master Staats- en Bestuursrecht

Binnen het masterprogramma Staats- en bestuursrecht is UCWOSL nauw betrokken bij de specialisatie ‘Omgevingsrecht’. Naast algemene omgevingsrechtelijke vakken als Omgevingsrecht I waarin de belangrijkste structurele vraagstukken uit het omgevingsrecht worden behandeld en Omgevingsrecht II dat zich specifiek richt op de uitvoering, heeft de Utrechtse master staats- en bestuursrecht als enige universiteit in Nederland de mogelijkheid zich te specialiseren in het waterrecht.

Het waterstaats- en waterschapsrecht, alsmede het internationale, Europese en nationale waterrecht komen aan de orde binnen zowel de algemene omgevingsrechtelijke vakken als in een speciaal ontwikkeld practicumvak waterrecht. Daarnaast bestaat de mogelijkheid zich verder te verdiepen in het waterrecht en adaptatie aan klimaatverandering binnen het vak Capita Selecta en vanzelfsprekend bij het scriptietraject. Excursie en praktijkopdrachten zijn een kenmerkend onderdeel van de master. De omgevingsrechtelijke vakken staan ook open voor mensen die reeds in de praktijk werkzaam zijn.

Master Public International Law

Binnen het masterprogramma Public International Law is UCWOSL nauw betrokken bij de specialisatie Oceans, the Environment and Sustainability. Deze specialisatie biedt een unieke combinatie van internationaal milieurecht en internationaal recht van de zee aan.

Cursussen

Bij de volgende cursussen zijn wij betrokken:

  • Inleiding Omgevingsrecht (Bachelor)
  • Omgevingsrecht (Master Staats- en bestuursrecht)
  • Practicum water en klimaat (Master Staats- en bestuursrecht)
  • Duurzaamheid en recht (Master Staats- en bestuursrecht)
  • Milieurecht voor niet-juristen (Bachelor Geowetenschappen)
  • Water governance and law (Master Water Science and Management)
  • Marine Sciences Oceans Law and Policy (Master Marine Sciences)
  • International Law of the Sea (Master Public International Law)
  • International Environmental Law (Master Public International Law)

Bekijk voor vakken in het reguliere universitaire programma de pagina's van:

Summer School: