Nieuws

Nieuws van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Daphina Misiedjan
25 juli 2018
Het droge weer dwingt ons om zorgvuldiger te zijn met water. De mens heeft recht op water, de natuur heeft dat óók. Daphina Misiedjan weegt die belangen af.
Werkbezoek dijkversterking
17 juli 2018
Onderzoekers op pad met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat.
Como meer, Italië
16 juli 2018
Deze Summer School is mede georganiseerd door de Universiteit Utrecht en universiteiten in Frankrijk en Polen.
windmolen.jpg
9 juli 2018
De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben opdracht verleend voor dit rapport.
Hollandse IJssel in droge periode met vergeeld gras
5 juli 2018
Wat als de droogte lang gaat duren? Drie vragen aan Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht aan de Universiteit Utrecht.
De IJsselbrug bij Zwolle tijdens hoogwater
6 juni 2018
Het Utrecht Centre for Water Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht schreef een juridische-bestuurlijke evaluatie van Ruimte voor de Rivier.
Alex Oude Elferink
24 mei 2018
Launch of the book: Maritime Boundary Delimitation: The Case Law; Is it Consistent and Predictable?
Sanne Akerboom
2 mei 2018
Akerboom neemt deel aan de jong-sectortafel Elektriciteit, die de sectortafel Elektriciteit bij het Klimaat- en Energieakkoord van advies zal voorzien.
Mr. dr. Berthy van den Broek
19 maart 2018
De ministerraad besloot Berthy van den Broek, universitair docent Staats- en Bestuursrecht, te benoemen als lid van de commisie die schadeclaims afwikkelt.
12 maart 2018
Van 2 tot 6 juli biedt het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law een zomercursus Law and Sustainability aan.

Pagina's

RSS