Waterschap en Wetenschap: een inspirerende combinatie

deelnemers symposium Waterschap en Wetenschap. Waterschap en Wetenschap

Op 13 april 2017 organiseerde het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law voor de 3e keer het symposium Waterschap en Wetenschap. Waterschap en Wetenschap beoogt een kennisuitwisseling tussen het onderzoek dat op de universiteit plaatsvindt en de vragen die in de praktijk van het waterbeheer leven.

Studenten die het vak Practicum waterrecht (master Staats- en bestuursrecht - track Omgevingsrecht) volgen, worden gekoppeld aan een waterbeheerder met wie zij het antwoord op een actuele vraag beantwoorden. Het onderzoek van de studenten mondt uit in een advies aan de waterbeheerder.

Vragen en adviezen

Dit jaar bogen de studenten zich over vragen die betrekking hebben op zowel de huidige regelgeving als de nieuwe Omgevingswet. Vragen werden aangeleverd door Rijkswaterstaat (Maatwerk of vergunningsvoorschrift), Waterschap Aa en Maas (Water & Ruimtelijke Ordening), Waterschap Limburg (Wijzigen lozingsroute), het Hoogheemraadschap van Rijnland (Totstandkoming waterschapsverordening) en het Hoogheemraadschap van Delfland (Handhaving van de zorgplicht).

Tijdens het symposium presenteerden de waterbeheerders hun vraag en presenteerden de studenten hun adviezen. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door levendige discussies tussen wetenschap en praktijk. Voor de studenten is het bijzonder om mee te maken dat ze een belangrijke rol kunnen spelen bij het meedenken over oplossingen voor actuele praktijkproblemen.

Bekijk de adviezen (pdf):

Vragen van waterbeheerders kunnen ook volgend jaar weer in aanmerking komen voor beantwoording door studenten (in te dienen via Marleen van Rijswick).