Watermanagement

waterrecht en waterbeheer

Het beheer van de oceanen en het duurzame gebruik van zoetwater – op basis van de bescherming van de beschikbare bronnen op de lange termijn, de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van goede kwaliteit voor duurzaam en billijk gebruik, de bescherming tegen overstromingen en het omgaan met ongewisheid zijn grote uitdagingen van ons tijdperk.

Door adaptief beheer van oceanen, zoetwater en delta’s kunnen aanpassingen worden doorgevoerd als reactie op veranderende omstandigheden (klimaat, bevolkingsgroei, economische ontwikkeling, verstedelijking) of op innovatieve technische of bestuurlijke veranderingen. Deze veranderingen vereisen een adaptief, veerkrachtig rechtssysteem dat duurzaamheid en billijkheid garandeert. 

Lopende onderzoeksprojecten