Schaliegas & bescherming van drinkwater

Onderzoek Schaliegas & bescherming van drinkwater

Schaliegaswinning is onderwerp van nationaal en internationaal debat. Op dit moment wordt er in Nederland geen schaliegas gewonnen. Het kabinet doet momenteel onderzoek naar of schaliegas nuttig en noodzakelijk is, en of het verantwoord kan worden gewonnen.

Op eigen initiatief – in het kader van de Topsector Water – start nu ook een aantal kennisinstituten en waterbedrijven met gezamenlijk onderzoek om de vragen op het gebied van watermanagement in relatie tot schaliegaswinning te beantwoorden. Watermanagement is bij de ontwikkeling van productielocaties voor schaliegaswinning een kritische factor. Vooral in de beginfase zijn grote volumes water nodig voor het zogenaamde ‘fracken’ van de winningen.  

Bron: KRW website 

Lopend onderzoek: