Schaliegas & bescherming van drinkwater

Onderzoek Schaliegas & bescherming van drinkwater

Schaliegaswinning is onderwerp van nationaal en internationaal debat. Op dit moment wordt er in Nederland geen schaliegas gewonnen. Het kabinet doet momenteel onderzoek naar of schaliegas nuttig en noodzakelijk is, en of het verantwoord kan worden gewonnen.

Op eigen initiatief – in het kader van de Topsector Water – start nu ook een aantal kennisinstituten en waterbedrijven met gezamenlijk onderzoek om de vragen op het gebied van watermanagement in relatie tot schaliegaswinning te beantwoorden. Watermanagement is bij de ontwikkeling van productielocaties voor schaliegaswinning een kritische factor. Vooral in de beginfase zijn grote volumes water nodig voor het zogenaamde ‘fracken’ van de winningen.  

Bron: KRW website 

Lopend onderzoek:

NWO-onderzoek ‘Schaliegas en water’

lopend onderzoek, duur: 4 jaar

Binnen dit project werken onderzoekers van verschillende disciplines samen in een onderzoek naar de risico’s en mogelijkheden van schaliegaswinning in Nederland. Deelnemende partijen zijn de Universiteit Utrecht (Faculteit Geowetenschappen en het Departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit REBO), de Universiteit Wageningen, KWR Watercycle Research Institute, Brabant Water N.V., Oasen N.V. en N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg.

Het onderzoek vindt plaats in het kader van de samenwerking tussen NWO en de Topsector water waarbij samenwerking en kennisoverdracht tussen aard– en levenswetenschappen en eindgebruikers wordt versterkt. Lees het officiële bericht van NWO over het onderzoek. 

Betrokken onderzoekers: