Law of the sea and polar regions

Onderzoeksthema Law of the sea and polar regions, onderdeel van Oceans Law and Governance. 

Onderzoeksproject:

SUSTAINABLEOCEAN

De centrale vraag die ten grondslag ligt van het onderzoeksproject ‘Accommodating New Interests at Sea: Legal Tools for Sustainable Ocean Governance’ (website) is de volgende: Hoe kan het recht bijdragen aan het duurzame gebruik van de zee en aan het vinden van een balans te vinden tussen concurrerende belangen? Het project richt zich op de wisselwerking tussen maritieme regelgeving, recht met betrekking tot klimaatverandering en energierecht.

Aan de hand van geselecteerde maritieme activiteiten en hun bijhorende juridisch kader, beogen de betrokken onderzoekers patronen in de interacties tussen regimes en de gevolgen voor de manier waarop de zee wordt gebruikt te identificeren. Door middel van dit onderzoeksproject streven zij ernaar om aan het debat over de interactie tussen regimes bij te dragen. In het bijzonder hebben zij tot doel om manieren te faciliteren waarbij concurrerende conflicten geen spanningen veroorzaken en er in plaats daarvan wederzijds van geprofiteerd kan worden. In het kader van dit project zullen de onderzoekers een theoretisch raamwerk en rechtsinstrumenten voor academici en betrokken partijen (zoals beleidsmakers, private investoren en NGOs) uitwerken dat van toepassing zal zijn voor concurrerende belangen.

Het onderzoeksteam voor dit project staat onder de leiding van dr. Séline Trevisanut en bestaat verder uit twee promovendi en een junior onderzoeker. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad (ERC Starting Grant) en wordt uitgevoerd binnen het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) in samenwerking met het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS).

Onderzoekers: