Offshore law

Offshore Law

Het aantal offshore installaties groeit gestaag. Ook al beloven deze installaties baten op economisch en wetenschappelijk vlak, er zijn ook risico’s op ongelukken en milieuschade mee verbonden.

De Deepwater Horizon olieramp in de Golf van Mexico toonde de tekortkomingen en zwakheden van het toenmalige internationale juridische raamwerk van regels over de preventie en de mitigatie van gevolgen van vergelijkbare rampen. Ook werden de grenzen van het juridische kader duidelijk, wat door verschillen ten aanzien van de geografie, de betrokken sectoren, activiteiten en rechtsgebieden erg versnipperd is. 

Afgerond onderzoeksproject