Offshore law

Offshore Law

Het aantal offshore installaties groeit gestaag. Ook al beloven deze installaties baten op economisch en wetenschappelijk vlak, er zijn ook risico’s op ongelukken en milieuschade mee verbonden.

De Deepwater Horizon olieramp in de Golf van Mexico toonde de tekortkomingen en zwakheden van het toenmalige internationale juridische raamwerk van regels over de preventie en de mitigatie van gevolgen van vergelijkbare rampen. Ook werden de grenzen van het juridische kader duidelijk, wat door verschillen ten aanzien van de geografie, de betrokken sectoren, activiteiten en rechtsgebieden erg versnipperd is. 

Afgerond onderzoeksproject

The International Law of Offshore Installations: Cutting Through Fragmented Regimes Towards Better Governance

Het doel van het OFFSHORELAW project is om een normatief kader voor offshore installaties op te zetten. Op basis van bestaande juridische bronnen, die erg gefragmenteerd zijn, zal het project een ‘internationaal recht voor offshore installaties’ vaststellen. Er is nog geen internationaal verdrag dat dit onderwerp specifiek reguleert. Er is een overmaat aan instrumenten en daaraan verbonden administratie, die op verschillende aspecten van de levensduur van een installatie van toepassing zijn en die regels voorschrijven die zijn opgesteld zonder afstemming met de andere administratieve stelsels die ook van toepassing zijn. Het gebrek aan communicatie tussen de verschillende kaders genereert conflicten en inconsistenties tussen instituties en normen. 

De onmiddelijke baten van dit onderzoek zijn een beter beheer van de oceanen. Het OFFSHORELAW project streeft ernaar om bij te dragen aan het behoud van het mariene milieu en het duurzame gebruik van de oceanen waarbij tegelijkertijd de rechten van de betrokken partijen gewaarborgd worden. In het specifiek is het doel om zowel private investeerders als beleidsmakers nuttige juridische instrumenten te bieden. 

Betrokken onderzoeker:

Dit project werd in 2012 tot 2014 uitgevoerd door dr. Seline Trevisanut dankzij een Marie Curie-subsidie.