Utrecht Summer School Law of the Sea

Deze zomer biedt het Nederlands Instituut voor het recht van de zee (NILOS) van de Universiteit Utrecht een Summerschool cursus aan, over het zeerecht.

Oceanen zijn essentieel voor het behoud van het leven op aarde. Hun middelen worden steeds belangrijker voor de wereldeconomie; 90% van de internationale handel is afkomstig uit de zee. Het huidige regime voor de oceanen is gebaseerd op het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 1982 (UNCLOS). Dit kaderverdrag verdeelt de oceanen in kustzones en internationale gebieden. Op al deze gebieden streeft het wettelijke regime ernaar een evenwicht te handhaven tussen de rechten, belangen en verplichtingen van individuele staten en de belangen van de internationale gemeenschap. In deze cursus wordt een intro gegeven aan de wet die de oceanen reguleert.

Periode: 27 augustus 2018 - 31 augustus 2018 ( 1 week )
Locatie: Utrecht

Voor meer informnatie en aanmelding, ga naar Utrecht Summer School.