Adviezen 2018

Adviezen van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law in 2018:

Gilissen, H.K., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (07.04.2018). Voorland en veiligheid - Juridische aandachtspunten bij het betrekken van voorlanden in de beoordeling, het ontwerp en het beheer van primaire waterkeringen. (23 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.

Renewable energy projects and species protection. A comparison into the application of the EU species protection regulation with respect to renewable energy projects in the Netherlands, United Kingdom, Belgium, Denmark and Germany, Chris Backes and Sanne Akerboom (redactie), in opdracht van ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Juridisch-bestuurlijke evaluatie Ruimte voor de Rivier (pdf) , 24 april 2018, in opdracht van Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud en het Programmabureau Ruimte voor de Rivier, auteurs: Dr. Mr. F.A.G. Groothuijse, Dr. Mr. M.N Boeve, Dr. Mr.  G.M. van den Broek, Dr. Mr. A. Keessen, Prof. mr. H.F.M.W van Rijswick, m.m.v. N. de Boer en C. Smit. 

Prof. mr. H.F.M.W van Rijswick (8 mei 2018), Taaktoedeling en financiering van het vaarwegbeheer in noordwest Overijssel.

Annelies Freriks, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Marleen van Rijswick (maart 2018), Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet.

De juridische mogelijkheden van alternatieve afvalwatervoorzieningen, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen, Dr. Martijn van Kogelenberg, Tim de Graaff , februari 2018 

Aansturen op verduurzaming van het watergebruik door bedrijven en huishoudens, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen en Tim de Graaff, 2018

De juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet, onderzoek op verzoek van de Unie van Waterschappen, door mr.dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, mr.dr. H.K. Gilissen, mr.dr. F.A.G. Groothuijse, Prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick, februari 2018.

Taaktoedeling en financiering van het vaarwegbeheer in noordwest Overijssel, Prof. mr. H.F.M.W van Rijswick, 8 mei 2018.

Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet, Annelies Freriks, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Marleen van Rijswick maart 2018.