Adviezen 2018

Adviezen van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law in 2018:

De juridische mogelijkheden van alternatieve afvalwatervoorzieningen, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen, Dr. Martijn van Kogelenberg, Tim de Graaff , februari 2018 

Aansturen op verduurzaming van het watergebruik door bedrijven en huishoudens, onderzoek in opdracht van de provincie Flevoland, door Dr. Andrea Keessen en Tim de Graaff, 2018

De juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet, onderzoek op verzoek van de Unie van Waterschappen, door mr.dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, mr.dr. H.K. Gilissen, mr.dr. F.A.G. Groothuijse, Prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick, februari 2018.

Taaktoedeling en financiering van het vaarwegbeheer in noordwest Overijssel, Prof. mr. H.F.M.W van Rijswick, 8 mei 2018.

Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet, Annelies Freriks, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Marleen van Rijswick maart 2018.