Adviezen 2018

Adviezen van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law in 2018:

De juridische status van waterveiligheidsnormen onder de omgevingswet, onderzoek op verzoek van de Unie van Waterschappen, door mr.dr. W.J. van Doorn-Hoekveld, mr.dr. H.K. Gilissen, mr.dr. F.A.G. Groothuijse, Prof.mr. H.F.M.W. van Rijswick, februari 2018.

Taaktoedeling en financiering van het vaarwegbeheer in noordwest Overijssel, Prof. mr. H.F.M.W van Rijswick, 8 mei 2018.

Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet, Annelies Freriks, Willemijn van Doorn-Hoekveld, Marleen van Rijswick maart 2018.