Adaptatie aan klimaatverandering

onderzoek Aanpassing klimaatverandering

Aanpassing aan klimaatverandering, ook wel adaptatie genoemd, is een beleidsveld vrijwel zonder harde juridische verplichtingen. Dat biedt partijen de ruimte om met hun eigen oplossingen te komen, maar roept ook vragen op. Wie moet zich waaraan aanpassen? Wat is een geschikte adaptatiemaatregel? Daarom is onderzoek gedaan naar wat er nodig is om de governance van klimaatadaptatie effectief, legitiem en veerkrachtig te laten zijn.

Afgeronde onderzoeksprojecten