Water law and governance

Onderzoeksthema's van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law binnen het thema Water law and governance:

Overige projecten (informatie volgt):

  • Waterkwaliteit
  • Future Delta's
  • Bodemdaling
  • Ecosystem Services
  • Waterbeheerbeoordeling
  • Waterschapsrecht
  • OESO Water Governance Initiative
  • Chinees waterrecht 
  • Recht op water als mensenrecht