Special over geschillenbeslechting in het kader van de Law of the Sea Convention

International Journal of Marine and Coastal Law

De wetenschappers Lan Nguyen, Danae Georgoula, Seline Trevisanut en Alex Oude Elferink (allen verbonden aan het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht) traden op als gastredacteuren voor een special issue van het International Journal of Marine and Coastal Law over het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee (afgekort tot UNCLOS of LOSC ). Hun eigen bijdrage gaat over verplichte jurisdictie als het DNA van geschillenbeslechting in het LOSC-recht. 

De speciale uitgave van het tijdschrift (Nummer 38, 2023) is getiteld 'LOSC Part XV at 40: Assessment and Critique' (zie link hieronder). Het speciale nummer bevat een reeks papers van de workshop 'The United Nations Convention on the Law of the Sea at Forty: The Contribution of the Judiciary and Judicial Jurisdiction', die op 5 en 6 mei 2022 in Utrecht werd gehouden. De gastredacteuren schreven het inleidende artikel "Compulsory Jurisdiction as the DNA of LOSC Dispute Settlement: An Evolutionary Path". Hun inleiding zet de lijnen uit voor de overige artikelen van het speciale nummer en biedt ook een perspectief op de geschillenbeslechtingsbepalingen van de BBNJ-Overeenkomst, die op het moment van schrijven net was aangenomen. Danae Georgoula leverde een bijdrage aan het artikel "The LOSC Renvois as a Source of Untapped Jurisdiction".