50 jaar Ublad

Ries Agterberg, hoofdredacteur DUB
"Student en stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In ons magazine laten we zien dat studenten steeds vaker pronken met Utrecht”

Ries Agterberg, hoofdredacteur DUB

In september was het 50 jaar geleden dat de Universiteit Utrecht een onafhankelijk blad kreeg: ‘U Utrechtse Universitaire Reflexen’, later het Ublad genoemd. Om dit moment te vieren, maakte DUB (het digitale Ublad) een lustrumuitgave over 50 jaar studentenleven. Met journalistieke verhalen wil de redactie de relatie tussen stad en universiteit zichtbaar maken en de band versterken. Want: student en stad hebben elkaar nodig. Deze speciale publicatie is deels gefinancierd met crowdfunding via het Utrechts Universiteitsfonds.

Lees de artikelen uit het magazine