Indien u het Universiteitsfonds Utrecht wilt ondersteunen, kunt u ook denken aan een nalatenschap. Door het Utrechts Universiteitsfonds op te nemen in uw testament, draagt u bij aan de toekomst van de universiteit. Met uw nalatenschap kunnen nieuwe generaties studenten en onderzoekers aan de Universiteit Utrecht zich ontwikkelen en op hun beurt een waardevolle bijdrage doen aan de samenleving.

Alumni-inschrijvingskaart_385x257
De inschrijvingskaart tandheelkunde van Cobi de Bree

Cobi de Bree

In 2013 werd het Universiteitsfonds verrast met een grote particuliere gift. Cobi de Bree, alumna en tandarts in ruste, overleed op 10 mei van dat jaar op 93-jarige leeftijd en liet het Universiteitsfonds een substantiële vrij besteedbare gift na.   

Cobi de Bree studeerde tandheelkunde in Utrecht, was lid van de UVSV en ruim veertig jaar een trouw begunstiger van het Universiteitsfonds en regelmatig te gast op de Universiteitsdag. Cobi de Bree was trots op haar academische titel en op het feit dat ze als vrouw haar carrière op eigen kracht had  vormgegeven. Over wetenschap had ze een uitgesproken opvatting: deze moest maatschappelijk relevant zijn.

In een sterk veranderende samenleving wordt de groei en de bloei van de universiteit steeds meer afhankelijk van particuliere bijdragen. Naast Cobi de Bree zijn er in toenemende mate ook andere alumni die het verschil willen maken en via een nalatenschap willen bijdragen aan de Universiteit Utrecht. Elk legaat is zeer welkom en draagt bij aan een bloeiend academisch klimaat.

Mogelijkheden om na te laten

Erfstelling

U kunt het Utrechts Universiteitsfonds als (mede-)erfgenaam benoemen naast bijvoorbeeld kinderen, familieleden of andere goede doelen. Dat betekent dat u het Utrechts Universiteitsfonds samen met uw eventuele overige erfgenamen recht geeft op de gehele nalatenschap. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen.

Legaat

Een legaat is een duidelijk omschreven gift of een bepaald genoemd geld bedrag. U kunt het Utrechts Universiteitsfonds opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat het Utrechts Universiteitsfonds een bepaald bedrag of een onroerend goed (zoals een huis of een waardevol kunstwerk) ontvangt.

Fiscale aspecten

De Stichting Utrechts Universiteitsfonds heeft bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat over uw nalatenschap geen erfbelasting is verschuldigd en deze dus volledig ten goede komt aan het doel van uw keuze.

Meer informatie

Voor meer informatie over nalaten aan het Utrechts Universiteitsfonds kunt u contact opnemen met drs. Robbert Jan Feunekes via R.J.Feunekes@uu.nl of bellen met (030) 253 8225. Wij nemen graag de tijd om met u de mogelijkheden te bespreken en kunnen indien gewenst meedenken over het opstellen of aanpassen van uw testament.