Over ons

De Universiteit Utrecht wil open science promoten als onderdeel van haar belofte om de wetenschap meer open en nog betrouwbaarder, efficiĆ«nter en relevanter voor de samenleving te maken. 

Open Science Programma voor de Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht wil voorop lopen in open science. Het College van Bestuur heeft daarom het Universiteit Utrecht Open Science Programma opgericht. Een programma met als doel het stimuleren en faciliteren van onderzoekers om open science in de praktijk te brengen. 

Open Science Platform

Het Open Science Programma wordt aangestuurd door een Open Science Platform waarin leden zitten vanuit de hele Universiteit Utrecht-gemeenschap. Paul Boselie is de chief of Open Science. Het eerste doel is het programma verder structureren en de koers van het programma uitstippelen voor 2021. Alle faculteitsdecanen zien open science als een belangrijk thema en steunen het plan. 

Het Open Science Programma is geen van bovenaf opgelegd project. Het moet duidelijk zijn wat wordt verwacht van onderzoekers als groep en onderzoeker als individu en er moet ruimte overblijven voor ieder om eigen tempo en prioriteiten te bepalen. Het is belangrijk om het denken in organisatielijnen, zoals faculteiten, te vermijden. In plaats daarvan ligt de focus op hoe onderzoek is georganiseerd in strategische thema's, interdisciplinaire onderzoeksprojecten, kennis-hubs etc. 

Vijf onderwerpen

De omvang van een open scienceprogramma kan zeer breed zijn. Om focus toe te voegen, is het UU Open Science-programma ingericht rondom de volgende vijf onderwerpen:

Geen framing

Het programma heeft gekeken naar nationale en internationale ontwikkelingen, maar weet dat het open science niet moet plaatsen in het framework van regels en beleid. De intrinsieke motivatie is de wetenschap zelf, niet beleid of richtlijnen. Open science is een onvermijdelijk resultaat van voortdurende ontwikkelingen in technologie en in de samenleving als geheel, en in de wetenschap in het bijzonder. Open science promoot verantwoording, reproduceerbaarheid, integriteit en openheid.