Good practices: Public engagement

Citizen Science

Masterstudent Annemarie Timmers heeft in opdracht van Peter Lugtig een overzicht gemaakt van onderzoeksprojecten in Nederland waar burgers actief aan bijdragen: Awesome Citizen Science. Wat is het doel van de lijst?

Bekijk meer verhalen, resultaten en goede praktijkvoorbeelden van public engagement: 
Stories of engagement.