Initiatieven Erkennen en Waarderen

Op deze plek willen we inspireren met een selectie van Erkennen en Waarderen initiatieven die plaatsvinden bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum.

Inspirerende selectie

De initiatieven die nu lopen bevinden zich in verschillende fases en zijn van verschillende grootte. Ze variëren van ‘in voorbereiding’ tot het aannemen van beleid op faculteitsniveau, en van uitvoering op verschillende niveaus in de organisatie tot ervaringen van verschillende medewerkers. Dit is geen compleet overzicht , maar een inspirerende selectie zodat het aantal initiatieven, en de bijbehorende ervaringen met Erkennen en Waarderen, in de toekomst kan groeien.

Bottom-up acties

De UU en het UMCU lopen voorop in Nederland wat betreft acties m.b.t. Erkennen en Waarderen. Echter, hoe precies Erkennen en Waardering in de toekomst op alle vlakken eruit zal gaan zien, staat nog niet vast. De Universiteit Utrecht vraagt expliciet aan faculteiten, departementen en medewerkers om bottom-up acties gerelateerd aan Erkennen en Waarderen te initiëren (zie ook de publicatie Universiteiten: Niet langer verkennen en laveren).

Het is tijd om woorden in daden om te zetten! Het Erkennen en Waarderen in Actie team hoort graag jullie ideeen, inspiratie en acties. Jullie kunnen ons ook benaderen om mogelijkheden tot ondersteuning te bieden. Hiervoor kun je een mail sturen naar s.dehaas@uu.nl

Selectie van initiatieven

Young Science in Transition

Annemijn Algra pleit al jaren voor meer professionele diversiteit onder artsen. Zo kwam ze in contact met Science in Transition (SiT), een denktank opgericht in 2013 met als doel om in de beoordeling van hoogleraren in het UMC Utrecht de focus te verschuiven van aantal publicaties naar maatschappelijke relevantie.

Loopbaan en bevorderingsbeleid Geowetenschappen

People on different steps

Marian van Wijck was hoofd HR en in 2020 initiatiefnemer van een nieuw loopbaan- en bevorderingsbeleid bij de Faculteit Geowetenschappen. Medewerkers schrijven nu zelf een narratief over hun ontwikkeling tijdens de afgelopen vijf jaar op 13 subdomeinen. Hiermee wil Geowetenschappen meer aandacht geven aan maatschappelijke impact als onderdeel van onderwijs en onderzoek en individuele prestaties als bijdrage aan het team.

B&O gesprekken Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)

De Faculteit Sociale Wetenschappen vergrootte in 2019 de focus op team spirit en leiderschap tijdens het jaarlijkse beoordelings- en ontwikkelingsgesprek (B&O) van hoogleraren).

Bevorderingsbeleid van het departement Educatie en Pedagogiek van FSW

In 2019 nam Liesbeth Kester (l.kester@uu.nl), afdelingsvoorzitter van het departement Educatie en Pedagogiek, het initiatief tot een nieuw bevorderingsbeleid bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Door het invullen van nieuwe UHD posities beoogde het departement meer differentiatie en een verschuiving van zwaartepunten. Samen met HR keek het departementsbestuur welke expertises op langere termijn nodig waren.

Kwalificatieportfolio Hoogleraren UMCU

Het UMCU heeft een narratieve vorm van het kwalificatieportfolio verplicht gesteld bij benoemingen en bevorderingen van hoogleraren. Dit portfolio bestaat uit de onderdelen Scientific, Teaching, Innovation & Impact, en Leadership, Development & Collaboration (Management)

Interactieve discussie over erkennen en waarderen

Juliette Legler is departementshoofd van de afdeling Population Health Sciences aan de faculteit Diergeneeskunde. Zij organiseerde samen met Wieke Eefting een interactieve workshop met als doel te komen tot concrete plannen en ideeën voor nieuwe, eerlijkere en meer inclusieve manieren om rollen, taken en elkaar te erkennen en te waarderen.