Initiatieven Erkennen en Waarderen

Op deze plek willen we inspireren met een selectie van Erkennen en Waarderen initiatieven die plaatsvinden bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum.

Inspirerende selectie

De initiatieven die nu lopen bevinden zich in verschillende fases en zijn van verschillende grootte. Ze variëren van ‘in voorbereiding’ tot het aannemen van beleid op faculteitsniveau, en van uitvoering op verschillende niveaus in de organisatie tot ervaringen van verschillende medewerkers. Dit is geen compleet overzicht , maar een inspirerende selectie zodat het aantal initiatieven, en de bijbehorende ervaringen met Erkennen en Waarderen, in de toekomst kan groeien.

Bottom-up acties

De UU en het UMCU lopen voorop in Nederland wat betreft acties m.b.t. Erkennen en Waarderen. Echter, hoe precies Erkennen en Waardering in de toekomst op alle vlakken eruit zal gaan zien staat nog niet vast. De Universiteit Utrecht vraagt expliciet aan faculteiten, departementen en medewerkers om bottom-up acties gerelateerd aan Erkennen en Waarderen te initiëren (zie ook de publicatie Universiteiten: Niet langer verkennen en laveren).

Het is tijd om woorden in daden om te zetten! Het Erkennen en Waarderen in Actie team hoort graag jullie ideeen, inspiratie en acties. Jullie kunnen ons ook benaderen om mogelijkheden tot ondersteuning te bieden. Hiervoor kun je een mail sturen naar m.h.verheije@uu.nl.

Realisatie en integratie van de principes van Erkennen en Waarderen in ons dagelijks werk vereist veel meer dan alleen beleid maken. Het vraagt van alle medewerkers, wetenschappelijk en niet wetenschappelijk, de bereidheid om de wetenschappelijke cultuur met een andere bril te bekijken. Vergelijk het met een wetenschappelijk experiment, waarin je huidige kennis leidend is maar met de nieuwsgierigheid om deze kennis uit te breiden om antwoorden op je vragen te krijgen.

Selectie van initiatieven

Loopbaan en bevorderingsbeleid Geowetenschappen

People on different steps

Marian van Wijck was hoofd HR en in 2020 initiatiefnemer van een nieuw loopbaan- en bevorderingsbeleid bij de Faculteit Geowetenschappen. Medewerkers schrijven nu zelf een narratief over hun ontwikkeling tijdens de afgelopen vijf jaar op 13 subdomeinen. Hiermee wil Geowetenschappen meer aandacht geven aan maatschappelijke impact als onderdeel van onderwijs en onderzoek en individuele prestaties als bijdrage aan het team.

B&O gesprekken Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW)

De Faculteit Sociale Wetenschappen vergrootte in 2019 de focus op team spirit en leiderschap tijdens het jaarlijkse beoordelings- en ontwikkelingsgesprek (B&O) van hoogleraren).

Bevorderingsbeleid van het departement Educatie en Pedagogiek van FSW

In 2019 nam Liesbeth Kester (l.kester@uu.nl), afdelingsvoorzitter van het departement Educatie en Pedagogiek, het initiatief tot een nieuw bevorderingsbeleid bij de Faculteit Sociale Wetenschappen. Door het invullen van nieuwe UHD posities beoogde het departement meer differentiatie en een verschuiving van zwaartepunten. Samen met HR keek het departementsbestuur welke expertises op langere termijn nodig waren.

Kwalificatieportfolio Hoogleraren UMCU

Het UMCU heeft een narratieve vorm van het kwalificatieportfolio verplicht gesteld bij benoemingen en bevorderingen van hoogleraren. Dit portfolio bestaat uit de onderdelen Scientific, Teaching, Innovation & Impact, en Leadership, Development & Collaboration (Management)

Pilots

article Assessing Scientists in PLOS Biology

Moher en anderen bespreken een reeks pilots, waaronder het UMC Utrecht over het veranderen van erkennen en waarderen. Dit was het resultaat van een internationale bijeenkomst op hoog niveau in de VS.

Evaluatiesysteem

Nature article - Fewer numbers, better science

UMCU evalueert onderzoeksprogramma's op een nieuwe manier, waarin minder op kwantiteit en meer op kwaliteit wordt gelet. Het proces voor dit evaluatiesysteem en de eerste resultaten zijn gedeeld in dit Nature Comment

Gedragscode

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit kan het verplichten van openheid op institutioneel niveau bevorderen. De gedragscode definieert vijf principes van wetenschappelijke integriteit, 61 normen voor goede onderzoekspraktijken en zorgplichten voor de instellingen.