Achtergrondartikelen

Lees hier extra achtergrond- en visiedocumenten over open science en andere open science-thema's zoals erkennen en waarderen of open access.

Artikel : Meaningful public engagement in the context of open science: reflections from early and mid-career academics
2022
Hoe wordt publieke betrokkenheid gezien als een bijdrage aan open wetenschap? Dit artikel belicht gemeenschappelijke overwegingen over deze vraag uit interviews met 12 fellows van publiek engagement in het Open Science Programma van de Universiteit Utrecht in Nederland.

Artikel : Goed werkgeverschap in een krappe arbeidsmarkt: het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.

Paul Boselie en Stans de Haas, 2022
De gevleugelde uitspraak ‘war for talent’ is misschien niet zo gepast voor het wo, maar de implicaties ervan zullen wel voelbaar zijn. Daarom zal het aantrekken en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers in alle gelederen hoog op de agenda komen te staan van universiteiten, faculteiten en departementen. Aan welke knoppen kunnen we draaien om medewerkers te blijven behouden voor het wo?

Open Science and academic recognition and rewards: A new vision from Utrecht University

2021
Bianca Kramer en Frank Miedema spraken op het ECLAC Library Cycle of Webinars on Open Science.

Artikel: Sharing published short academic works in institutional repositories after 6 months

2021 
Nederland streeft naar 100% open access voor wetenschappelijke publicaties. Tot voor kort lag de nadruk in Nederland op de golden route - open access via tijdschriften en platforms van uitgevers. Dit is waarschijnlijk kostbaar en het is ook onmogelijk om alle artikelen en andere publicatievormen op deze manier af te dekken. Sinds 2015 biedt de Nederlandse Auteurswet een alternatief met de implementatie van artikel 25fa (ook bekend als het 'Taverne Amendement') in de Nederlandse Auteurswet. (LIBER Quarterly).

Presentatie Paul Boselie en Henk Kummeling 

2021
Pdf van de presentatie van Paul Boselie en Henk Kummeling bij de general assembly van de VSNU over het UU-model voor erkennen en waarderen.

Bijdrage Frank Miedema UN Open Science Conference

2021
Een samenvatting van 2nd United Nations Open Science Conference.

Vragenlijst Open Science Monitor 2020 

2020
Een initiatief van het UU Open Science Platform.

Video: Open Science Week 2021: Openingsspeech Frank Miedema: The Transition to Open Science (Sheets)

Erkennen en waarderen op de UU: teamgeest, leiderschap en geen one-trick-pony’s

2021
ScienceGuide sprak met Marieke Adriaanse en Paul Boselie over de betekenis van het visiestuk over het anders erkennen en waarderen van wetenschappers en het proces dat eraan voorafging.

‘En nu aan de slag met het nieuwe erkennen en waarderen’

2021
Ze zijn op missie, Marieke Adriaanse en Paul Boselie. Als de UU de wetenschap wil verbeteren, moeten haar medewerkers anders beoordeeld worden. (DUB, 18 februari 2021).

Voice of the Utrecht Young Academy Podcasts

Leden van de Utrecht Young Academy presenteren zichzelf, hun onderzoek en hun persoonlijke visie op wetenschap in een serie podcasts.

‘The world does not benefit from scientists being ‘one-trick-pony’s’

2020
De Universiteit Utrecht pioniert voor een nieuw system omtrent Erkennen en Waarderen (The Chronicle of Higher Education).

Enquête Open Science praktijken bij Universiteit Utrecht 
2020
Het doel van dit onderzoek is het monitoren van kennis, houding en gedrag ten opzichte van Open Science praktijken binnen de UU en het UMCU.

Niet langer verkennen en laveren 
2020
De universiteiten hebben zich uitgesproken voor het erkennen en waarderen van al hun medewerkers. De fase van verkennen en laveren is nu wel voorbij. Het is tijd voor concrete vervolgstappen. Dat vereist lef van bestuurders en leidinggevenden betogen Marieke Adriaanse, Paul Boselie, Henk Kummeling en Frank Miedema.

Presentatie Transition to Open Science: A paradigm shift
2020
Presentatie (ENG) van Frank Miedema, vice-rector onderzoek, Universiteit Utrecht en voorzitter Utrecht Universiteit Open Science Programma: Transition to Open Science: A paradigm shift. Towards a Realistic Image and Improved Practice of Science.
REWARD | EQUATOR Conference, 20-22 februari 2020, Berlijn, Duitsland.

 

Artikel over open science en ethiek
2019
Artikel: Ethical Theory and Moral Practice: Open Science and Ethics
Door Prof. dr. Marcus Düwell, hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Universiteit Utrecht.
Dit artikel probeert enige oriëntatie te geven hoe we de open science principes zouden kunnen interpreteren en welke valkuilen moeten worden vermeden.

 

Open Science & Stakeholder Engagement Why, how, and what could be improved?

2021

Een onderzoek naar stakeholder engagement binnen de Universiteit Utrecht.