Facultair Open Science Team (FOST)

Iedere faculteit heeft een facultair Open Science team (FOST) dat functioneert als een schakel tussen de faculteit en het Open Science programma. Universiteitsbrede Open Science-uitgangspunten worden hier doorvertaald naar de context van de faculteit. De facultair Open Science teams adviseren het faculteitsbestuur en initiëren facultaire acties.

Ieder FOST is samengesteld uit minimaal één fellow per Open Science-thema, samen met het lid van het UU Open Science Platform en de faculteitsambassadeur van de Open Science Community. Het team wordt voorgezeten door de decaan. Op initiatief van de decaan kan de samenstelling van het team naar behoefte worden aangevuld.

Contactpersoon per faculteit

Faculteit BètawetenschappenDrs. Liesbeth Noor
Faculteit DiergeneeskundeProf. dr. Femke Broere
Faculteit GeesteswetenschappenWietske Tinga
Faculteit GeneeskundeRinze Benedictus
Faculteit GeowetenschappenDrs. Eveline Helper
Faculteit REBODr. Mira Scholten
Faculteit Sociale WetenschappenIlske Timmermans