Open Science Fund

Het Open Science Fund helpt teams om Open Science in hun werk te integreren.

Het doel van dit fonds is om medewerkers van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht de kans te geven om open science principes te integreren in hun werk en te experimenteren met open science opvattingen. De bijdrage van het fonds stelt een team in staat om elementen van hun werk meer open te maken.Deze projecten kunnen risico's met zich meebrengen. Een kans op mislukking bij het experimenteren met open science principes wordt aanvaardbaar geacht.

Photo by Ivar Pel

Derde ronde Open Science Fonds toegekend

Zeven projecten krijgen in de derde ronde van het Open Science Fonds financiering om open science praktijken dichterbij te brengen. Met het OS Fonds tracht de Universiteit Utrecht een extra zetje te geven om Open Science Praktijken door te ontwikkelen en uiteindelijk de norm te maken. In totaal ontving het Open Science Programma zeventien beursaanvragen van tussen de €10.000 en €15.000 euro. Een onafhankelijk panel van open science experts bepaalde welke van de (geanonimiseerde) aanvragen voldeed aan de vooraf gestelde criteria. Omdat het aantal geschikte aanvragen de totale omvang van het fonds overschreed is het maximale aantal van zeven aanvragen door middel van willekeurige loting toegekend. 

Welke projectaanvragen zijn toegekend lees je hieronder.  

 

Research agenda setting in North-South transdisciplinary research collaborations 

Joyce Browne (UMC Utrecht) 

Een belangrijke manier om ervoor te zorgen dat de resultaten van onderzoek ook impact kunnen hebben, is het gezamenlijk formuleren van onderzoeksvragen. In dit project binnen het transdisciplinaire UU/UMCU-geleide SPOT-study consortium wordt samen met Ghanese vrouwen een nationale onderzoeksagenda voor hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap opgezet en gedeeld. Een extensieve vorm van community en stakeholder engagement voor onderzoek met impact. 

MICE ONLINE: A new service to solve missing data problems 

Stef van Buuren (UU, FSW) 

Lastig maar oplosbaar: soms mist er data in een dataset waardoor een analyse in het water kan vallen. Het algoritme genaamd MICE is in staat om ontbrekende data te genereren in het open-source statistiekprogramma R. Dit project beoogt het gebruik van deze functionaliteit open te stellen voor een bredere groep onderzoekers die misschien niet heel bedreven zijn in R. Zij kunnen hun gemankeerde dataset invoeren en krijgen een complete dataset terug. 

SynthEval: An R package for evaluating and improving the quality of synthetic data sets 

Thom Volker, Erik-Jan van Kesteren and Gerko Vink – Methodology and Statistics (UU, FSW)  

Voordat onderzoekers hun analyse laten draaien op echte data, proberen ze het vaak uit op zogenaamde ‘synthetische data’. Het genereren van deze synthetische data is vaak een lastig en omslachtig proces. Dat kan beter kan als het gestandaardiseerd wordt. Dit project beoogt een softwarepakket te ontwikkelen SynthEval waarmee de kwaliteit van synthetische data, en gelijkenis met echte data, kan worden vastgesteld en verbeterd.  

Visualization of Complex Opinion Spaces 

Tamara Mtsentlintze, Alex Telea, Evanthia Dimara, Isabel Floor (UU, Bèta)  

Inge Sieben, Tim Reeskens, Quita Muis (Tilburg University) 

In het weergeven van de resultaten van politieke en sociale enquêtes wordt vaak gekozen voor de dominante assen die de meest prominente verschillen tonen (links-rechts). De vraag is of deze manier van het opdelen van de ‘opinieruimte’ van respondenten in zichzelf niet teveel bijdraagt in een wij-zij denken. In dit project wordt onderzocht of het weergeven van meningen langs andere indelingen (tegelijkertijd) kan bijdragen aan een verhoogde tolerantie voor andere meningen.  

Op zoek naar Europa / Searching for Europe 

Marij Swinkels, Alex Hoppe, Lisanne de Blok, Dylan Ahern (UU, REBO) 

Wat is de publieke perceptie van Europa? Deze vraag staat centraal in de theaterproductie ‘Op zoek naar Europa’ van De Kiesmannen die draait van eind maart tot eind mei 2023. In de slipstream van deze show gaan studenten en onderzoekers aan de slag met de input die het publiek aanlevert voorafgaande en na afloop van de show om hier vervolgens een populair wetenschappelijke publicatie over te schrijven alsmede een aantal meet-ups.  

The influence of Open Science practices on laypeople’s perception of the credibility of research findings 

Sheeling Neo, Marina Orifici, Maximilian Primbs (UU REBO, University of Cologne, Radboud Universiteit  

Welke invloed hebben Open Science benaderingen in het onderzoek eigenlijk op het vertrouwen dat leken stellen in de wetenschap? Levert het kijkje in de keuken geruststelling of juist meer wantrouwen op? In dit onderzoek worden beschrijvingen van open science methoden van ‘many -labs’ en ‘many-analysts’ – respectievelijk het meermaals herhalen van het experiment of de analyse – voorgelegd aan proefpersonen om te kijken wat het effect is op het gevoel van vertrouwen dat de lezer over het onderzoek. 

The MARBLES project; A Measurements Archive of Reactions to Bereavement form Longitudonal (European) STudies 

Paul Boelen (UU), Lonneke van Tuijl (UU, UMCG) Lonneke Lenferink (UTwente, UU)  

Het verlies van een dierbare is een zware gebeurtenis die ons helaas vaker treft. Maar wat bepaalt nu of het gezonde rouwproces omslaat in ongezonde mentale problemen? Het MARBLES project bouwt voort op een omvangrijke internationale en FAIR Dataset over rouw en beoogt deze beter te structureren, te harmoniseren en de ontwikkeling van het archief te verbeteren. Een internationaal consortium gaat hier verder mee aan de slag. 

Naast de projecten die vanuit het Open Science Fund financiering ontvangen, ontvangen 13 andere projecten financiering vanuit het FAIR Research IT Innovatiefonds.

Lees meer