Open Science Fund

Premies Open Science Fund toegekend

Open Science draait om samenwerking, toegankelijkheid van methoden en resultaten en betrokkenheid van relevante partijen. Om open science aan de Universiteit te bevorderen stelt het Open Science Programma een fonds ter beschikking om te werken aan en te experimenteren met open science praktijken in de breedste zin van het woord. Projectenaanvragen kunnen tussen de €10.000 en €15.000 bedragen. Hiermee beogen we de implementatie van open science te stimuleren in zowel onderzoek als onderwijs (open education).  

Photo by Ivar Pel

Acht projecten krijgen in de vierde ronde van het Open Science Fonds financiering om open science praktijken dichterbij te brengen. Met het OS Fonds tracht de Universiteit Utrecht een extra zetje te geven om Open Science praktijken door te ontwikkelen en uiteindelijk de norm te maken.  

In totaal ontving het Open Science Programma twaalf beursaanvragen van tussen de €10.000 en €15.000 euro. Een onafhankelijk panel van open science experts bepaalde welke van de (geanonimiseerde) aanvragen voldeed aan de vooraf gestelde criteria. Omdat het aantal geschikte aanvragen de totale omvang van het fonds overschreed is het maximale aantal van acht aanvragen door middel van willekeurige loting toegekend. 

Welke projectaanvragen zijn toegekend lees je hieronder.