Governance

De invoering van open science is een proces van transformatie van de onderzoekspraktijk. Het is iteratief en gebaseerd op voortdurend leren. Het Universiteit Utrecht Open Science Programma draagt bij aan dit proces. De governance van het Universiteit Utrecht Open Science Programma moet daarom de belangrijke rol van de onderzoeksgemeenschap reflecteren en haar (diverse) praktijken binnen de verschillende disciplines.

Tegelijkertijd is dit programma nauw verbonden met de institutionele strategie en moet daarom expliciet ondersteund worden door het College van Bestuur van de Universiteit. Het Open Science Programma werkt nauw samen met andere innovatieprogramma's van de Universiteit Utrecht, zoals Research IT, Educate-it en anderen, om er zeker van te zijn dat ze op elkaar aansluiten en om overlap te voorkomen. Open science is tenslotte een belangrijke ontwikkeling binnen het vakgebied van (inter)nationaal onderzoek en hoger onderwijs. Het Open Science Programma zal een leidende rol gaan spelen en tegelijkertijd expliciet op zoek gaan naar (inter)nationale samenwerkingsverbanden.

De organisatie van het Open Science Programma omvat de volgende organen:

  • Het Universiteit Utrecht Open Science Platform, dat het Open Science Programma aanstuurt. Dit Platform wordt voorgezeten door Frank Miedema en bestaat uit prominente leden van de Universiteit Utrecht onderzoeksgemeenschap en ‘forerunners’ (beoefenaars uit de praktijk) die met relevante expertises een breed aantal disciplines vertegenwoordigen. Daar komt bij dat leden van het Open Science Platform het leiderschap van de Universiteit Utrecht vertegenwoordigen.
  • Een Programmamanager en de Trekkers (leiders van de vijf thema's) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de acties waar afspraken over zijn gemaakt binnen het Programma. De Open Science Programmamanager is de secretaris van het Open Science Platform.

De activiteiten van het programma worden ingedeeld rondom thema's en geleid door Trekkers en Projectteams. De samenstelling van deze teams reflecteert de benodigde expertise, key partners en samenwerkingsverbanden.

Open Science scheme

Het Open Science Programma kan alleen slagen als het institutionele praktijken en niet-hiërarchische initiatieven respecteert. De formele structuur van het programma dient daarom als een netwerkorganisatie in een nauw samenwerkende spirit. Het Open Science Programma omvat onderwerpen die samenwerking vereisen met andere entiteiten binnen de Universiteit Utrecht, elk met hun eigen bestuursstructuur (bijv. Public Engagement, Research IT, Educate-it). Deze gaan uiteraard door.