Open Science Monitor

In 2022 is voor de tweede keer onderzocht hoe bekend UU-medewerkers zijn met het gedachtengoed van Open Science en of zij dit ook al in de praktijk brengen. Nieuw aan deze tweede Open Science survey is dat nu ook UU-medewerkers in een niet-wetenschappelijke rol zijn bevraagd. De survey werd ingevuld door 14% van de wetenschappers, dit is een verdubbeling in respons ten opzichte van het eerste onderzoek in 2020. 16% van de collega’s in niet-wetenschappelijke functies vulde de monitor in.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de bekendheid met Open Science-onderwerpen onder respondenten tussen de 50% en 85% is. Voor open access is dat zelfs bijna 100%. Dat is een mooi resultaat. Een toename in bekendheid met de thema’s ten opzichte van twee jaar geleden zien we echter niet. Uit het onderzoek blijkt ook dat een positieve houding ten opzichte van Open Science vaak nog niet leidt tot bijbehorend handelen. De ruimte tussen een positieve houding en gedrag lijkt in 2022 ten opzichte van 2020 bijna niet te zijn afgenomen. Volgens Henk Kummeling, rector magnificus van de Universiteit Utrecht, is de transitie naar Open Science een ‘work in progress’.

Resultaten van eerdere jaren

GitHub

GitHub is een online platform waar je code, software en andere documenten kunt ontwikkelen, beheren en publiceren. De analysescripts en pre-registratie van de Open Science Monitor zijn te vinden via GitHub op de Open Science Monitor GitHub-pagina. Daar zijn ook aanvullende analyses van de Open Science Monitor-gegevens aan te vragen.

Om toegang te krijgen tot de GitHub-pagina van de Open Science Monitor, moet u eerst verbinding maken met de organisatie van de Universiteit Utrecht. Volg de instructies op de welkomstpagina van de GitHub organisatie.

Toekomst

De Universiteit Utrecht is niet alleen in haar Open Science-ambities. Ook landelijk en internationaal wordt er hard gewerkt aan de implementatie van deze transitie. In 2023 is het landelijk regieorgaan Open Science van start gegaan. Daarnaast stelt NWO per jaar 1,5 miljoen euro beschikbaar voor Open Science-projecten op Nederlandse universiteiten. Ook heeft de Amerikaanse overheid 2023 uitgeroepen tot het jaar van Open Science en is het een beleidsprioriteit voor de Europese Commissie. 

Open Science monitor team

Meer monitoren