Faces of Open Science

De Open Science beweging kent vele gezichten en is in ontwikkeling, zowel op nationaal als internationaal niveau. In de UU vinden we het belangrijk om die diversiteit zichtbaar en bespreekbaar te maken, want ook critici moeten een stem te krijgen ín de cultuurverandering.

Projectplan

Het Faces of Open Science project (FOS) is gestart vanuit het Open Science programma van de Universiteit Utrecht. We willen met dit project binnen de UU een diverse gemeenschap vormgeven die samenwerkt aan wetenschap midden in de samenleving. Dat deden we door inzicht te krijgen in de diversiteit van verschillende persona die mee werken aan Open Science en welke diverse ideale academies zij voor ogen hebben en in hun werk vormgeven (fase 1: maart 2021- juni 2022). Vervolgens werden, aan de hand van deze persona en ideale academies, tools en werkvormen ontworpen die als doel hebben zelfbewustzijn onder diverse groepen (zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel) te faciliteren binnen de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Om zo mensen die werken in de UU aan te moedigen om Open Science praktijken uit te voeren binnen hun eigen academische context (zowel onderwijs als onderzoek). (Fase 1.2: april 2023- juni 2023). Evenals het aanmoedigen en trainen van diverse groepen in de UU om de producten van FOS verder te ontwikkelen in hun eigen academische omgeving en daar te werken aan een gezonde en productieve gemeenschap (Fase 2: start september 2023).

De persona en ideale academici die zijn geconstrueerd, zijn gebaseerd op privé diepte-interviews onder hoofdrolspelers binnen de Open Science beweging op de Universiteit Utrecht die een representatieve groep vormen van de diversiteit in de beweging. De interviews zijn gebaseerd op vragen omtrent de persoonlijke (academische) geschiedenis van de geïnterviewden, de gevolgen daarvan voor hun opvattingen over wetenschap in relatie tot de maatschappij en wetenschappelijke kennis, en hoe hun visie op Open Science daaruit voortvloeit. Deze interviews zijn gecodeerd en geanalyseerd op terugkerende thema’s en verschillen in opvattingen van de geïnterviewden. De resultaten zijn gereduceerd en hergroepeerd in elf persona en vier ideale academies.