Contact and Information

Als je overweegt een aanvraag in te dienen en je wilt dit bespreken met een lid van het Open Science Programmateam, stuur dan een mail naar openscience@uu.nl of neem contact op met Judith de Haan, programmasecretaris.

Meer informatie, zoals selectiecriteria, wie er in aanmerking komt, het beoordelingsproces, rapportagecriteria en een tijdschema, is te vinden op de website van het Open Science Fund.