Flexstuderen

De minister van OCW heeft het experiment flexstuderen per 1 september 2023 gestopt. De UU heeft een arrangement getroffen via het profileringsfonds. Daardoor kan het  flexstuderen de facto worden gecontinueerd in 2023-2024.  Deze mogelijkheid bestaat slechts voor één studiejaar, namelijk 2023-2024. Per 2024-2025 is flexstuderen niet langer mogelijk.

De Universiteit Utrecht is in studiejaar 2019-2020 bij een aantal opleidingen gestart met het experiment flexstuderen voor geselecteerde doelgroepen en onder bepaalde voorwaarden. Dit experiment loopt tot en met studiejaar 2022-2023. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten dat flexstuderen vanaf komend jaar waarschijnlijk niet meer mogelijk is. Houd deze pagina in de gaten voor verdere berichtgeving.

Flexstuderen maakt het mogelijk om in het collegejaar minder vakken te volgen en alleen hiervoor te betalen (plus 15% opslag voor administratiekosten).

Het doel van het experiment is om te onderzoeken of deze vorm van flexibilisering leidt tot betere toegankelijkheid van het hoger onderwijs, meer tevredenheid van de student, meer ontplooiingsmogelijkheden en minder uitval. 

Bij welke opleidingen is flexstuderen mogelijk?

Flexstuderen is alléén mogelijk bij een van de volgende masteropleidingen

Wat zijn de voorwaarden voor flexstuderen?

Er zijn vier voorwaarden:

 • Je schrijft je (opnieuw) in als voltijdstudent.
  Flexstuderen is niet mogelijk als je contractant, premaster-of deeltijdstudent bent.
 • Je behoort tot een van de volgende doelgroepen:
  • Door flexstuderen kun je baan en studie beter combineren.
  • Je bent topsporter.
  • Je bent studentbestuurder die van de Universiteit Utrecht in het studiejaar dat je flexstudent bent een bestuursbeurs van ten minste €425 ontvangt.
  • Je bent bij aanvang van de opleiding mantelzorger voor vader, moeder, broer of zus, zoon of dochter. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Het gaat om onbetaalde hulp, die niet als een verplichting aan iemand opgelegd is. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde (klein-)kinderen, valt buiten de doelgroep.
  • Je hebt een chronische ziekte of handicap.
 • De opleiding kan het aantal flexstudenten beperken. Bekijk hiervoor de informatie bij de opleiding.
 • Je betaalt het wettelijk tarief. 

Inschrijving en selectie

Je schrijft je in via Studielink en doet mee aan de aanmeldprocedure/ selectie van de masteropleiding. Nadat je bent toegelaten ontvang je meer informatie van de masteropleiding over het aanmelden voor flexstuderen. Voor details klik op de link van je master hierboven.

Collegegeld

Je betaalt per EC 1/60 van het wettelijk collegegeld vermeerderd met 15%. Die opslag heeft de minister bepaald.

Flexstuderen is niet in alle gevallen voordelig:

 • Je plant voor het hele studiejaar een aantal cursussen maar stopt in het studiejaar (bij voorbeeld na twee maanden of na een half jaar). Je krijgt dan geen restitutie van het in rekening gebrachte collegegeld.
 • Als je van plan bent meer dan 52 EC aan cursussen te volgen. Door de toeslag van 15% ben je in dat geval duurder uit.

Als je in hett studiejaar aan een andere onderwijsinstelling het collegegeld hebt betaald, moet je aan de Universiteit Utrecht nog een keer het wettelijk collegegeld betalen.

Aan flexstudenten wordt geen Bewijs van Betaald Collegegeld afgegeven voor een andere onderwijsinstelling.

De enige uitzondering is voor flexstudenten van de master 'Geographical Information Management and Applications'. Zij moeten ook bij een andere onderwijsinstelling cursussen maar hoeven maar bij één instelling het wettelijk collegegeld te betalen.

Het collegegeld kan ineens of in termijnen betaald worden. Meer informatie over de wijze van betalen op de Studentensite. 

Uitschrijven en restitutie collegegeld

Bij uitschrijven krijg je geen restitutie van het collegegeld. Hierop is geen uitzondering mogelijk tenzij je door een aantoonbare onvoorziene omstandigheid genoodzaakt bent de opleiding te stoppen. Je moet hiervoor via Studentenservice een afspraak met een studentdecaan maken.

Studiefinanciering

Omdat je voltijdstudent bent mag je studiefinanciering ontvangen. Hoe lang en wat je aan studiefinanciering krijgt hangt af van je studiefinancieringsverleden.

Financiële compensatie studievertraging

Dit is alleen mogelijk :

 • voor het onderdeel waarvan je vooraf hebt gezegd dat je voor dit onderdeel wil flexstuderen.
 • als je dit onderdeel door een overmachtssituatie als genoemd in de Regeling Financiële steun op grond van overmacht niet kunt afronden;
 • als je aan de overige voorwaarden van deze regeling voldoet.

Meer informatie over afstudeersteun op de Studentensite.