Het één jaar durende masterprogramma Religie en samenleving richt zich op het fenomeen religie in het publieke domein. Je bestudeert de voortdurend veranderende rol van religie, in verschillende culturen en samenlevingen. Het uitgangspunt van de meeste cursussen is de West-Europese context, maar er is ook nadrukkelijk aandacht voor religie als transnationaal en mondiaal verschijnsel.

Icon of arrows
2
tracks
Islam en Religiewetenschap
Icon of International students
15 EC
stagemogelijkheid
in het tweede semester
Icon badge black, Utrecht University
++
studentenoordeel over docenten en begeleiding
Keuzegids Masters 2021
Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Divers, complex en controversieel

Het West-Europese religieuze landschap is in de laatste decennia ingrijpend veranderd. Bepaalde religieuze instituties hebben veel van hun vroegere invloed verloren. Tegelijkertijd is religie in haar materiële vorm (zoals gebouwen en kleding) nog steeds zichtbaar in het publieke domein. Ook zien we nieuwe vormen van religie opkomen die vaak sterk individueel en ervaringsgericht zijn. Door migratie dienen zich in de Europese context ‘nieuwe’ religieuze tradities aan en zijn de uitingen van religie diverser geworden, hun maatschappelijke rollen complexer, en ook vaak controversieel.

Religie in conflicten en discussies

Ook wereldwijd speelt religie een prominente rol, bijvoorbeeld in ontwikkelingsvraagstukken. Conflicten in verschillende delen van de wereld worden gezien als religieuze verschijnselen. In discussies over gender, (homo)seksualiteit, epidemieën of natuurrampen wordt geput uit een religieus vocabulaire.

Historische en mondiale verbanden

En wat te denken van de nieuwe manieren waarop religieuze groepen en individuen uit verschillende delen van de wereld met elkaar in contact staan, zoals via sociale media? Hierdoor is het transnationale karakter van religie duidelijker en belangrijker geworden dan ooit tevoren. In Utrecht bestuderen we het fenomeen religie daarom nooit geïsoleerd en in één bepaalde context. We leren je juist om religie te duiden in haar historische en mondiale verbanden.

Deeltijd

Je kunt dit programma ook in deeltijd volgen.

Ga naar het studieprogramma

Tracks

Het islamdebat jaagt bredere discussies aan over de positie van religie in het publieke domein, over godsdienstvrijheid, over levensbeschouwelijk onderwijs en over de rol van religie bij conflicten. Binnen het programma kun je er dan ook voor kiezen om de track Islamologie te volgen. Wil je je focussen op een andere religie of vergelijkend te werk gaan, dan kun je kiezen voor de track Religiewetenschap. 

Lees meer over de tracks

Stage

In het masterprogramma is veel aandacht voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo kun je kiezen voor een stage bij organisaties die zich bezighouden met de rol van religie in de samenleving. 

Toonaangevend in de religiewetenschap en islamologie

In deze master is er veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Daarbij kom je ook in aanraking met onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van overheid en maatschappelijke organisaties. Zo krijg je al zicht op je toekomstige werkveld, waarin Utrecht een centrale speler is. De Universiteit Utrecht heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijk onderzoekscentrum op het gebied van religiewetenschap en islamologie, met internationaal vooraanstaande onderzoekers, die teams van jonge onderzoekers om zich heen hebben.

(Inter)nationaal netwerk

Naast de kennis van de staf, profiteer je ook van het netwerk van het programma. Wanneer je stage wilt lopen kun je terecht bij een groot aantal instituten en universiteiten in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Nederland.

Maak kennis met onze docenten

Na de master

Als afgestudeerde van de master Religie en samenleving, ben je in staat om op academisch niveau ondersteuning te bieden aan de opinie- en beleidsvorming ten aanzien van religie in het publieke domein.

In het onderwijs, bij overheden, politieke partijen, media, welzijns- en zorginstellingen, NGO’s en andere organisaties die zich met het maatschappelijk debat over en de maatschappelijke rol van religie bezighouden, is er behoefte aan personen die op academisch niveau ondersteuning kunnen bieden aan de opinie- en beleidsvorming op dit gebied.

Lees meer over mogelijke carrières

Toelating

Religie en samenleving is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? 

Bekijk de toelatingseisen

Flexstuderen

Voor Religie en samenleving is het ook mogelijk om je in te schrijven als flexstudent (alleen UU-studenten en studenten van een andere Nederlandse universiteit). Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt een aangepast collegegeld. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer over flexstuderen

In het kort

Diploma: 
Theologie & Religiewetenschappen
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 18.332

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60824
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
Humanities