In het masterprogramma Religie en samenleving bestudeer je de voortdurend veranderende rol van religie, in verschillende culturen en samenlevingen. 

Religie duiden in historisch en mondiaal verband

Het West-Europese religieuze landschap is in de laatste decennia ingrijpend veranderd. Bepaalde religieuze instituties hebben hun invloed verloren, terwijl religie in haar materiële vorm (zoals gebouwen en kleding) nog steeds zichtbaar is in het publieke domein.

Ook wereldwijd speelt religie een prominente rol, bijvoorbeeld in ontwikkelingsvraagstukken en conflicten. In discussies over gender, (homo)seksualiteit, epidemieën of natuurrampen wordt geput uit een religieus vocabulaire. 

In Utrecht bestuderen we het fenomeen religie nooit geïsoleerd en in één bepaalde context. We leren je juist om religie te duiden in haar historische en mondiale verbanden.

Ga naar het studieprogramma

Toelating

Religie en samenleving is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? 

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Ruimte voor stage

In het masterprogramma is veel aandacht voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo kun je kiezen voor een stage bij organisaties die zich bezighouden met de rol van religie in de samenleving. 

Aandacht voor onderzoeksvaardigheden

In deze master is er veel aandacht voor onderzoeksvaardigheden. Daarbij kom je ook in aanraking met onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van overheid en maatschappelijke organisaties. Zo krijg je al zicht op je toekomstige werkveld. De Universiteit Utrecht heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijk onderzoekscentrum op het gebied van religiewetenschap en islamologie, met internationaal vooraanstaande onderzoekers, die teams van jonge onderzoekers om zich heen hebben.

(Inter)nationaal netwerk

Naast de kennis van de staf, profiteer je ook van het netwerk van het programma. Wanneer je stage wilt lopen kun je terecht bij een groot aantal instituten en universiteiten in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Nederland.

Na de master

In het onderwijs, bij overheden, politieke partijen, media, welzijns- en zorginstellingen, NGO’s en andere organisaties die zich met het maatschappelijk debat over en de maatschappelijke rol van religie bezighouden, is er behoefte aan personen die op academisch niveau ondersteuning kunnen bieden aan de opinie- en beleidsvorming op dit gebied.

Lees meer over mogelijke carrières

De master heeft mijn begrip voor religieuze sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen vergroot. Het accent ligt op het schrijven van papers en jezelf een kritische houding aanmeten.

In het kort

Diploma: 
Theologie & Religiewetenschappen
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 18.332

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60824
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
Humanities