Flexstuderen
Voor Religie en samenleving is het ook mogelijk om je in te schrijven als flexstudent. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt een aangepast collegegeld. Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Meer informatie vind je onder Toelating en aanmelden > Aanmeldprocedure (alleen voor UU-studenten en studenten van een andere Nederlandse universiteit).

Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Religie als dynamisch en transnationaal fenomeen

Het één jaar durende masterprogramma Religie en samenleving richt zich op het fenomeen religie in het publieke domein. Je bestudeert de voortdurend veranderende rol van religie, in verschillende culturen en samenlevingen. Het uitgangspunt van de meeste cursussen is de West-Europese context, maar er is ook nadrukkelijk aandacht voor religie als transnationaal en mondiaal verschijnsel.

Divers, complex en controversieel

Het West-Europese religieuze landschap is in de laatste decennia ingrijpend veranderd. Bepaalde religieuze instituties hebben veel van hun vroegere invloed verloren. Tegelijkertijd is religie in haar materiële vorm (zoals gebouwen en kleding) nog steeds zichtbaar in het publieke domein. Ook zien we nieuwe vormen van religie opkomen die vaak sterk individueel en ervaringsgericht zijn. Door migratie dienen zich in de Europese context ‘nieuwe’ religieuze tradities aan en zijn de uitingen van religie diverser geworden, hun maatschappelijke rollen complexer, en ook vaak controversieel.

Tracks

Het islamdebat jaagt bredere discussies aan over de positie van religie in het publieke domein, over godsdienstvrijheid, over levensbeschouwelijk onderwijs en over de rol van religie bij conflicten. Binnen het programma kun je er dan ook voor kiezen om de track Islam te volgen. Wil je je focussen op een andere religie of vergelijkend te werk gaan, dan kun je kiezen voor de track Religiewetenschap. Lees meer over de tracks

Religie in conflicten

Ook wereldwijd speelt religie een prominente rol, bijvoorbeeld in ontwikkelingsvraagstukken. Conflicten in verschillende delen van de wereld worden gezien als religieuze verschijnselen. En in discussies over gender, (homo)seksualiteit, epidemieën of natuurrampen wordt geput uit een religieus vocabulaire.

En wat te denken van de nieuwe manieren waarop religieuze groepen en individuen uit verschillende delen van de wereld met elkaar in contact staan, zoals via sociale media? Hierdoor is het transnationale karakter van religie duidelijker en belangrijker geworden dan ooit tevoren. In Utrecht bestuderen we het fenomeen religie daarom nooit geïsoleerd en in één bepaalde context. We leren je juist om religie te duiden in haar historische en mondiale verbanden.

Na de master

Als afgestudeerde van de master Religie en samenleving, ben je in staat om op academisch niveau ondersteuning te bieden aan de opinie- en beleidsvorming ten aanzien van religie in het publieke domein.

 • Je hebt kennis van theorieën over secularisatie, de plaats van religie in het publieke domein, godsdienstvrijheid, en de rol van religie bij conflicten.
 • Je hebt inzicht in veranderingsprocessen in religieuze tradities.
 • Je kunt zelfstandig onderzoek verrichten naar religieuze ontwikkelingen.
 • Je kunt de inzichten uit je onderzoek vertalen naar de praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van beleidsadviezen.
 • Je kunt worden ingezet om beleid te ontwikkelen van overheden en maatschappelijke organisaties op dit terrein.
 • Je bent een expert op het gebied van de islam of religie in een algemener, vergelijkend perspectief.

In het masterprogramma is veel aandacht voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo kun je kiezen voor een stage. 

In het onderwijs, bij overheden, politieke partijen, media, welzijns- en zorginstellingen, NGO’s en andere organisaties die zich met het maatschappelijk debat over en de maatschappelijke rol van religie bezighouden, is er behoefte aan personen die op academisch niveau ondersteuning kunnen bieden aan de opinie- en beleidsvorming op dit gebied. Lees meer over mogelijke carrières.

Toelating

Religie en samenleving is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Theologie & Religiewetenschappen
 • Programma: Religie en samenleving
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60824
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
 • 1 jaar
 • 2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 juni
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities