Collegegeld

Betaal je in 2022-2023 voor het eerst wettelijk collegegeld voor een Bacheloropleiding of een lerarenopleiding? Dan wordt dit gehalveerd. Bekijk de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Elk jaar dat je studeert moet je collegegeld betalen. Er zijn twee soorten tarieven, afhankelijk van jouw situatie betaal je óf het wettelijk tarief óf het instellingstarief *.

Als je een EU/EER-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt en nog geen masterdiploma of doctoraaldiploma hebt, dan betaal je in het wettelijk tarief:

 2022-20232023-2024
Voltijd€ 2209€ 2314
Deeltijd€ 1963€ 2056

Ga je flexstuderen, dan gelden er andere bedragen. Meer informatie over flexstuderen.

Heb je geen EU/EER, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit, dan betaal je het instellingstarief. Behalve als:

Heb je al een master of doctoraaldiploma (met afsluitend examen) behaald?

Heb je op of na 1 september 1991 al een masterdiploma of doctoraaldiploma (met afsluitend examen) behaald aan een bekostigde Nederlandse hogeschool of universiteit en begin je met een nieuwe master, dan geldt het instellingstarief.
Als je voor de eerste keer een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg gaat volgen, betaal je in de meeste gevallen het wettelijke tarief. Informeer hierover bij Studentenservice.

Ben je momenteel bezig met een master en begin je daarnaast in 2022-2023 met een tweede master? Dan betaal je het wettelijk tarief als je voor deze tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijft staan. Onderbreek je deze opleiding, dan betaal je het instellingstarief.

Uitzondering: 

Heb je nog geen mastergraad behaald aan een andere onderwijsinstelling? En behaal je in studiejaar 2021-2022 of 2022-2023 een masterdiploma aan de UU (tegen het wettelijk tarief) en ga je aansluitend in studiejaar 2022-2023 een tweede masteropleiding aan de UU volgen? Dan betaal je het instellingstarief ter hoogte van het wettelijk tarief voor de tweede master, míts je hiervoor ononderbroken ingeschreven blijft. Bij tussentijdse uitschrijving komt deze uitzondering te vervallen.

Let op: Je betaalt het instellingstarief als je ingeschreven bent voor een tweede master met dezelfde CROHO code. Het betreft dan namelijk geen tweede masteropleiding, maar een tweede masterprogramma. Het is daarbij ook niet mogelijk om twee examens af te leggen onder één CROHO code.
Om te bepalen onder welke CROHO code de masteropleiding of het programma valt, kun je contact opnemen met je faculteit of raadpleeg je het CROHO register.

Kijk op de studentensite voor meer informatie over collegegeld* als je al bezig bent met een opleiding.

* Hoogte en motiveren van het instellingscollegegeld

De Nederlandse overheid subsidieert (betaalt) één bachelor en één masteropleiding voor studenten die aan de nationaliteitseis voldoen (d.w.z. de nationaliteit hebben van een land uit de EU/EER, Suriname of Zwitserland). Deze studenten betalen voor hun opleiding het wettelijk tarief.

Voor tweede opleidingen en studenten die niet onder de nationaliteitseis vallen, geldt het instellingstarief: hiervoor krijgt de universiteit geen overheidssubsidie. De Universiteit Utrecht hanteert het instellingstarief in beginsel in alle gevallen waar er geen overheidssubsidie is. Het instellingstarief is vastgesteld op hetgeen aan bekostiging voor de betreffende studie zou worden ontvangen. De overheid hanteert drie groepen van bekostiging: laag, hoog en top. Deze corresponderen ruwweg met alfa/gamma, bèta en medisch. Voor masteropleidingen is er meer bekostiging dan voor bacheloropleidingen. De instellingstarieven volgen deze systematiek en de bijbehorende rubricering.

Tarieven premasteropleiding

Voor een premaster is het tarief dat je betaalt afhankelijk van de lengte van je programma. Premasterstudenten die voor dezelfde periode staan ingeschreven voor een andere opleiding in het hoger onderwijs en daarvoor het wettelijk collegegeld al hebben betaald, zijn vrijgesteld van betaling van de vergoeding voor de premaster. Tussentijdse uitschrijving en restitutie van de vergoeding is in beginsel niet mogelijk. Meer informatie over collegegeld staat op de studentensite.

Betalen: Machtiging afgeven

Vanaf juni ontvang je bericht van de Universiteit Utrecht over de betaling van het collegegeld. In je ‘Mijn To Do Lijst’ in Studielink zal dan de optie Voer je betaalgegevens in verschijnen. Je kunt de Universiteit Utrecht machtigen om het collegegeld ineens of in vijf termijnen te innen. Je kunt ook iemand anders laten machtigen. Heb je geen Nederlandse bankrekening of een bankrekening uit een ander SEPA-land, informeer dan bij Studentenservice over de mogelijkheden.

Meer informatie over de wijze van betalen op de Studentensite.