Studiefinanciering

Voor een masteropleiding kun je een aantal maanden studiefinanciering krijgen.

Hoe lang heb je recht op studiefinanciering?

Hoeveel maanden je recht hebt op studiefinanciering is afhankelijk van:

 • De duur van je opleiding. Een universitaire master duurt master tussen de 1 en 4 jaar, afhankelijk van je programma. 
 • Het aantal maanden studiefinanciering dat je al voor een of meer bacheloropleidingen hebt gebruikt. Deze maanden brengt DUO in mindering op de totalen die hieronder vermeld staan.
wo-bachelor + wo-master van 1 jaar
 • 4 jaar prestatiebeurs
 • 5 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 7 jaar lening
wo-bachelor + master Global Challenges for Sustainability
(master van 1,5 jaar) 
 • 4,5 jaar prestatiebeurs 
 • 5,5 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 7,5 jaar lening
wo-bachelor + wo-master van 2 jaar
 • 5 jaar prestatiebeurs
 • 6 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 8 jaar lening
wo-bachelor + wo-master van 3 jaar
 • 6 jaar prestatiebeurs
 • 7 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 9 jaar lening
wo-bachelor + master van 4 jaar (SUMMA)
 • 7 jaar prestatiebeurs
 • 8 jaar studentenreisproduct
 • in totaal 10 jaar lening

Prestatiebeurs = aanvullende beurs en (per 1-9-23) basisbeurs