1
Jarig programma (voltijd)
Keuze uit 18 schoolvakken
30
EC stage

Word leraar in onder- of bovenbouw

Hou je van je vak, en wil je je kennis graag overdragen op leerlingen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? En heb je (bijna) een vakinhoudelijke master afgerond? Word leraar! Volg de eenjarige lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. 

Eerstegraadsbevoegdheid

Deze eenjarige lerarenopleiding leidt afgestudeerde masterstudenten op tot eerstegraadsbevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in alle klassen van het vmbo-t en de onder- én bovenbouw havo/vwo. Bovendien ben je  voorbereid op diverse andere functies in de educatieve sector.

Schoolvakken

De Utrechtse lerarenopleiding leidt docenten op voor de volgende schoolvakken:

Aardrijkskunde Biologie | Duits | Algemene Economie | Engels | Filosofie | Frans | Geschiedenis | Godsdienst en Levensbeschouwing | Informatica | Kunstgeschiedenis | Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen | Muziek | Natuurkunde | Nederlands | Scheikunde | Spaans | Wiskunde

Afhankelijk van het programma en het schoolvak dat je volgt, voer je na je afstuderen een van onderstaande titels:

Opleiding Schoolvak Titel

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal en Cultuurwetenschappen

Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans

MA

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Bètawetenschappen

Biologie, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde

MSc

M Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen

Aardrijkskunde, Algemene Economie, Filosofie, Geschiedenis, Godsdienst en Levensbeschouwing, Kunstgeschiedenis, Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen en Muziek

MA

Voor een aantal schoolvakken is er ook een internationale variant: de track U-TEAch.

Rechtstreeks contact met leerlingen op school zorgt voor volop praktijkervaring.

Programmadoel

Je vult je kennis van het schoolvak waarin je gaat lesgeven aan met de competenties die je nodig hebt om leraar te worden. Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als bevoegd leraar voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open.

Praktijkgebonden leren

Je volgt onderdelen die je voorbereiden op de praktijk van het leraarschap. De helft van je opleiding bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages.

Toelating

Je kunt worden toegelaten tot een van de educatieve programma’s als je een relevante bachelor en master gaat afronden of hebt afgerond. Daarnaast kan een selectiegesprek onderdeel zijn van de toelatingsprocedure: de opleidingen Leraar voorbereidend hoger onderwijs voor de schoolvakken geschiedenis en Engels hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Dat betekent dat voor deze schoolvakken een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Als je al een baan hebt in het schoolvak, dan geldt deze beperking niet. Een uitnodiging voor een gesprek kan wel onderdeel zijn van de toelatingsprocedure (ook met een baan). Wil je weten of je in aanmerking komt voor toelating tot een van onze educatieve masters? Bekijk dan de toelatingseisen.

Deeltijd

Het is mogelijk om het programma in deeltijd te doen. Je bent deeltijder als je een baan hebt groter dan 0,5 fte of als je vanwege andere verplichtingen maximaal 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (inclusief praktijk­uren). De opleiding duurt dan 2 jaar.

 • 'Lesgeven gaat over de band die ik opbouw met leerlingen.'
 • “Voor de klas staan verveelt echt nooit.”

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA of MSc (afhankelijk van schoolvak)
 • Opleidingsnaam: Afhankelijk van schoolvak
 • Programma: Leraar voorbereidend hoger onderwijs
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
68533 / 68534 / 68535
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
 • 1 jaar
 • 2 jaar (deeltijd)
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
 • September
 • Februari
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Teaching