1
Jarig programma (voltijd)
Keuze uit 18 schoolvakken
30
EC stage

Houd je van je vak, en wil je je kennis graag overdragen op leerlingen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je ze echt iets meegeven? Heb je (bijna) een vakinhoudelijke bachelor én een master afgerond? Volg dan de lerarenopleiding Leraar voorbereidend hoger onderwijs (LVHO) aan de Universiteit Utrecht en word leraar!

Van een leraar worden vakkennis en didactische vaardigheden verlangd. Je bent vormgever en begeleider van leerprocessen, maar je hebt ook een pedagogische rol. Ook maak je deel uit van een schoolgemeenschap (collega's) en sta je in nauw contact met ouders. Je moet jezelf in alle rollen die het leraarsberoep met zich meebrengt, willen blijven ontwikkelen.

Schoolvakken

De Utrechtse lerarenopleiding LVHO leidt docenten op voor de volgende schoolvakken:
aardrijkskunde | biologie | Duits | algemene economie | Engels | filosofie | Frans | geschiedenis | godsdienst en levensbeschouwing | informatica | kunstgeschiedenis | maatschappijleer en maatschappijwetenschappen | muziek | natuurkunde | Nederlands | scheikunde | Spaans | wiskunde

Programmadoel

Dit masterprogramma (60 EC) leidt je op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs. Een breed perspectief, want om les te kunnen geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo.

Je vult je kennis van het schoolvak waarin je gaat lesgeven aan met de competenties die je nodig hebt om leraar te worden. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je kunt de opleiding uiteraard ook in de baanvariant volgen.

Afhankelijk van het programma en het schoolvak dat je volgt, voer je na je afstuderen een van onderstaande titels:

OpleidingSchoolvakTitel

M Leraar voorbereidend hoger onderwijs in de Taal en cultuurwetenschappen

Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans

MA

M Leraar voorbereidend hoger onderwijs in de Bètawetenschappen

biologie, informatica, natuurkunde, scheikunde en wiskunde

MSc

M Leraar voorbereidend hoger onderwijs in de Mens- en maatschappijwetenschappen

aardrijkskunde, algemene economie, filosofie, geschiedenis, godsdienst en levensbeschouwing, kunstgeschiedenis, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen en muziek

MA

Naast een eerstegraads lesbevoegdheid zijn studenten Leraar voorbereidend hoger onderwijs in de Taal en cultuurwetenschappen en het schoolvak kunstgeschiedenis ook bevoegd om het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) te geven.

Er is veel ruimte om op basis van je eigen interesses bepaalde vakken te kiezen.

Jouw ontwikkeling staat centraal

Waarin onderscheidt dit masterprogramma zich van andere opleidingen?

Bekwaam voor de klas

Als je de lerarenopleiding hebt afgerond, voldoe je aan de wettelijke bevoegdheidseisen die voortvloeien uit de Wet op de Beroepen in het Onderwijs  (wet BIO). Dat houdt in dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en vakdidactisch bekwaam bent en beschikt over een brede professionele basis.

Binnen de opleiding zijn deze bevoegdheidseisen vertaald in twaalf taken waaraan je gedurende je hele opleiding werkt. Daarbij moet je denken aan het opstellen van leerdoelen op voor het gehele curriculum en specifieke lessen, het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van de gestelde leerdoelen en het toetsen in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn. Ook wordt gewerkt aan interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen, aan communicatieprocessen in de groep en de begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en persoonsvorming. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en schoolorganisatie.

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, binnen of buiten een schoolsetting. Dat houdt ook in dat:

  • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
  • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
  • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
  • je leert actief bij te dragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
  • je leert de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

Toelating

Je kunt worden toegelaten tot dit masterprogramma als je een relevante bachelor en master gaat afronden of hebt afgerond.

Toelating & aanmelden

Deeltijd

Het is mogelijk om dit programma in deeltijd te volgen, bijvoorbeeld wanneer je een onderwijsbaan hebt groter dan 0,5 fte of als je vanwege andere verplichtingen maximaal 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (inclusief praktijk­uren). De opleiding duurt dan twee jaar.

Na je afstuderen

Na deze opleiding kun je direct voor de klas. Je bent bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land en een van de grootste universitaire lerarenopleidingen. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd.

In het kort

Diploma: 
MA of MSc (afhankelijk van schoolvak)
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd, Deeltijd
Studieduur: 
1 jaar, 2 jaar (deeltijd)
Start: 
Februari, September
Deadline: 

Septemberstart: 1 april
Februaristart: 15 oktober

Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd) 2024-2025: € 2.248

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 23.765

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
68533 / 68534 / 68535
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Sociale wetenschappen
Graduate school: 
School of Teaching