Word leraar in onder- of bovenbouw

Hou je van je vak, en wil je je kennis graag overdragen op leerlingen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? En heb je (bijna) een vakinhoudelijke master afgerond? Word leraar! Volg de eenjarige lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. 

Eerstegraadsbevoegdheid

Deze eenjarige lerarenopleiding leidt afgestudeerde masterstudenten op tot eerstegraadsbevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Bovendien ben je uitstekend voorbereid op diverse andere functies in de educatieve sector.

Tweedegraadsbevoegdheid

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je ook een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid halen door de zogenaamde Educatieve Module te volgen. Dit is een traject van 30 EC: de eerste helft van het programma dat opleidt voor de eerstegraadsbevoegdheid. De Educatieve Module start officieel per september 2018. Let op: feitelijk start is van 20 t/m 23 augustus 2018. Het is op dit moment nog niet mogelijk om je via Studielink aan te melden voor deze module. Stuur een korte mail naar gst@uu.nl met als titel ‘notificatie aanmelding Educatieve Module’ en we zullen je berichten wanneer aanmelden mogelijk is.

Je kunt de Educatieve Module volgen in een half jaar voltijd of in een jaar in deeltijd. Als je deze Educatieve Module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd les te geven in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2019. Je volgt de opleiding als zogenaamde contractant en krijgt na afronding van het traject een certificaat met de beperkte tweedegraads lesbevoegdheid. Om na te gaan of je voor deze route kan worden toegelaten, kijk je of jouw bacheloropleiding vermeld is in deze tabel.

Kosten Educatieve Module
De kosten voor de educatieve module zijn gelijk aan de helft van het wettelijk collegegeld, dus ongeveer 1.000 euro. Let op: per 1 september is er een subsidieregeling voor korte scholingstrajecten. Alle aanvragen lopen via DUO.

Certificaat
Je ontvangt een geschiktheidsverklaring; een certificaat waarop staat dat je een (beperkte) tweedegraadsbevoegdheid hebt in jouw schoolvak voor de onderbouw van havo/vwo en voor het vmbo-t.

Alsnog eerstegraadsbevoegdheid
Als je na het succesvol doorlopen van de Educatieve Module besluit je studie te willen vervolgen om een eerstegraadsbevoegdheid te behalen, dan krijg je 30 EC vrijstelling binnen de reguliere lerarenopleiding. Je moet dan wel aan de ingangseisen van de lerarenopleiding voldoen.

Schoolvakken

De Utrechtse lerarenopleiding leidt docenten op voor de volgende schoolvakken:

Aardrijkskunde | Biologie | Duits | Economie | Engels (selectief) | Filosofie | Frans | Geschiedenis (selectief) | Godsdienst | Informatica | Kunstgeschiedenis | Maatschappijleer (selectief) | Muziek | Natuurkunde | Nederlands | Scheikunde | Spaans | Wiskunde

Voor een aantal schoolvakken is er ook een internationale variant: de track U-TEAch.

Rechtstreeks contact met leerlingen op school zorgt voor volop praktijkervaring.

Praktijkgebonden leren

Je volgt onderdelen die je voorbereiden op de praktijk van het leraarschap. De helft van je opleiding bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages.

Deeltijd

Het is mogelijk om het programma in deeltijd te doen. Je bent deeltijder als je een baan hebt groter dan 0,5 fte of als je vanwege andere verplichtingen maximaal 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (inclusief praktijk­uren). De opleiding duurt dan 2 jaar.

Programmadoel

Je vult je kennis van het schoolvak waarin je gaat lesgeven aan met de competenties die je nodig hebt om leraar te worden. Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als bevoegd leraar voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open.

Toelating

Je kunt worden toegelaten tot een van de educatieve programma’s als je een relevante bachelor en master gaat afronden of hebt afgerond. Daarnaast kan een selectiegesprek onderdeel zijn van de toelatingsprocedure: de opleidingen Leraar voorbereidend hoger onderwijs voor de schoolvakken Geschiedenis, Maatschappijleer en Engels hebben een numerus fixus voor de stagevariant. Dat betekent dat voor deze schoolvakken een beperkt aantal stageplaatsen beschikbaar is. Als je al een baan hebt in het schoolvak, dan geldt deze beperking niet. Wil je weten of je in aanmerking komt voor toelating tot een van onze educatieve masters? Bekijk dan de toelatingseisen.

Extra tegemoetkoming studiekosten voor studenten van bepaalde lerarenopleidingen

Onder bepaalde voorwaarden kun je als student van deze opleiding in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van €3000 of €5000 in je studiekosten. Meer informatie vind je op de site van DUO en op www.mastersvoorhetvo.nl, of download de brochure.

Tweejarige master: voor als je (nog) geen vakinhoudelijke master hebt afgerond

Nog geen vakinhoudelijk masterprogramma afgerond, en heb je de ambitie om leraar te worden? Dan is de tweejarige master iets voor jou!
Hier combineer je de lerarenopleiding met verdieping van je kennis van het schoolvak dat je wilt gaan doceren. Er zijn tweejarige masterprogramma's voor de volgende schoolvakken:

 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA of MSc (afhankelijk van schoolvak)
  • Opleidingsnaam:
  • Programma: Leraar voorbereidend hoger onderwijs
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
  • Voltijd
  • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
  • September
  • Februari
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Teaching