Word leraar in onder- of bovenbouw

Hou je van je vak, en wil je je kennis graag overdragen op leerlingen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? En heb je (bijna) een vakinhoudelijke master afgerond? Word leraar! Volg de eenjarige lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht. 

Eerstegraads bevoegdheid

Deze eenjarige lerarenopleiding leidt afgestudeerde masterstudenten op tot eerstegraads bevoegd docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je met het diploma op zak aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Bovendien ben je uitstekend voorbereid op diverse andere functies in de educatieve sector.

Schoolvakken

De Utrechtse lerarenopleiding leidt docenten op voor de volgende schoolvakken:

Aardrijkskunde | Biologie | Duits | Economie | Engels (selectief) | Filosofie | Frans | Geschiedenis (selectief) | Godsdienst | Informatica | Kunstgeschiedenis | Maatschappijleer (selectief) | Muziek | Natuurkunde | Nederlands | Scheikunde | Spaans (selectief) | Wiskunde

Voor een aantal schoolvakken is er ook een internationale variant: de track U-TEAch.

Rechtstreeks contact met leerlingen op school zorgt voor volop praktijkervaring.

Praktijkgebonden leren

Je volgt onderdelen die je voorbereiden op de praktijk van het leraarschap. De helft van je opleiding bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages.

Deeltijd

Het is mogelijk om het programma in deeltijd te doen. Je bent deeltijder als je een baan hebt groter dan 0,5 fte of als je vanwege andere verplichtingen maximaal 2,5 dag per week beschikbaar bent voor de opleiding (inclusief praktijk­uren). De opleiding duurt dan 2 jaar.

Programmadoel

Je vult je kennis van het schoolvak waarin je gaat lesgeven aan met de competenties die je nodig hebt om leraar te worden. Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als bevoegd leraar voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open.

Toelating

De opleidingen Leraar voorbereidend hoger onderwijs voor de schoolvakken Geschiedenis, Maatschappijleer, Engels en Spaans zijn selectief. Dat betekent dat voor deze schoolvakken een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Extra tegemoetkoming studiekosten voor studenten van bepaalde lerarenopleidingen

Onder bepaalde voorwaarden kun je als student van deze opleiding in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van €3000 of €5000 in je studiekosten. Meer informatie vind je op de site van DUO en op www.mastersvoorhetvo.nl, of download de brochure.

Tweejarige master: voor als je (nog) geen vakinhoudelijke master hebt afgerond

Nog geen vakinhoudelijk masterprogramma afgerond, maar toch de ambitie om leraar te worden? Misschien is de tweejarige master dan iets voor jou!
Hier combineer je de lerarenopleiding met verdieping van je kennis van het schoolvak dat je wilt gaan doceren. Er zijn tweejarige masterprogramma's voor de volgende schoolvakken:

 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA of MSc (afhankelijk van schoolvak)
  • Opleidingsnaam:
  • Programma: Leraar voorbereidend hoger onderwijs
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
  • Voltijd
  • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
  • Februari
  • September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Sociale wetenschappen
Graduate School:
Teaching