Ben je geïnteresseerd in sportontwikkelingen en in manier waarop beleidsmakers en managers op landelijk, regionaal of lokaal niveau de sport vorm geven en organiseren? Zou je op dit terrein werkzaam willen zijn en er je eigen visie over willen ontwikkelen? Dan is het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement voor jou een goede keuze.

De maatschappelijke opdracht van sportorganisaties

In Sportbeleid en sportmanagement richten we ons op de maatschappelijke opdracht van organisaties die zich bezighouden met het organiseren, managen en besturen van sport- en bewegingsactiviteiten, het regisseren, innoveren en uitvoeren van sportbeleid, of het onderzoeken en adviseren van sport(organisaties).

Studeren en werken

Het masterprogramma heeft een duaal karakter. Dat wil zeggen dat je, naast je opleiding, ook in een sport- of sportgerelateerde organisatie werkt. Het inbrengen van ervaringen uit de beroepspraktijk vormt een essentieel onderdeel van het studieprogramma.

Alumni van de opleiding kom je nog overal tegen

Na je afstuderen

Het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement besteedt aandacht aan de veranderende sportsector, aan het ontwikkelen van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties zoals, clubs, bonden, koepelorganisaties, overheidsorganisaties en sportondersteuningsorganisaties. Er is in de sportsector vraag naar een meer professionele wijze van omgaan met publieke vraagstukken van sport en bewegen.
Als student in dit programma verwerf je de academische en professionele vaardigheden om met toenemende complexiteit in sportorganisaties om te gaan.Gedurende het hele programma werken we daarom aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die van toepassing zijn in dit werkveld.

 • Philipp van Benthem
  Openstaan voor de inzichten van anderen
 • Arianne Niks
  Afwisselend werk bij verschillende organisaties

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
 • Programma: Sportbeleid en sportmanagement
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Duaal
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance