Ben je geïnteresseerd in sportontwikkelingen en in de manier waarop beleidsmakers en managers op landelijk, regionaal of lokaal niveau de sport vormgeven en organiseren? Zou je op dit terrein werkzaam willen zijn en er je eigen visie over willen ontwikkelen? Dan is het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement voor jou een goede keuze.

De maatschappelijke opdracht van sportorganisaties

In Sportbeleid en sportmanagement richten we ons op de maatschappelijke opdracht van organisaties die zich bezighouden met het organiseren, managen en besturen van sport- en bewegingsactiviteiten, het regisseren, innoveren en uitvoeren van sportbeleid, of het onderzoeken en adviseren van sport(organisaties).

Studeren en werken

Het masterprogramma heeft een duaal karakter. Dat wil zeggen dat je, naast je opleiding, in een sport- of sportgerelateerde organisatie werkt. Het inbrengen van ervaringen uit de beroepspraktijk vormt een essentieel onderdeel van het studieprogramma.  Lees meer over het studieprogramma.

Studie en stage vullen elkaar goed aan

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen. Een nieuwsgierige, actieve studiehouding is dan ook belangrijk. De Universiteit Utrecht stelt hoge eisen aan haar masteronderwijs. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Na je afstuderen

Het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement besteedt aandacht aan de veranderende sportsector, aan het ontwikkelen van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties zoals, clubs, bonden, koepelorganisaties, overheidsorganisaties en sportondersteuningsorganisaties. Er is in de sportsector vraag naar een meer professionele wijze van omgaan met publieke vraagstukken van sport en bewegen. Als student in dit programma verwerf je de academische en professionele vaardigheden om met toenemende complexiteit in sportorganisaties om te gaan. Gedurende het hele programma werken we daarom aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, die van toepassing zijn in dit werkveld. Lees meer over je carrièreperspectieven.

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Duaal
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 18.332

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Brochure: 
Brochure aanvragen