Wat is goed sportbestuur en hoe wordt dat georganiseerd? Wat is de maatschappelijke betekenis van sport en hoe kan de sport beter omgaan met vraagstukken rondom diversiteit en inclusie? Hoe zijn uitwassen als matchfixing, doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan? Wat is de rol en invloed van het ministerie van VWS, gemeentes, bonden en koepelorganisaties in sport? Wil je je verder in deze en andere publieke vraagstukken op sportgebied verdiepen en op dit terrein werkzaam zijn? Dan is het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement voor jou een goede keuze.

 

Publieke vraagstukken in de sport

In Sportbeleid en sportmanagement richten we ons op de maatschappelijke betekenissen die aan sport worden toegekend en de publieke vraagstukken die zich in de sport voordoen. We gaan na hoe dit wordt beïnvloed door de manier waarop sport is georganiseerd en bestuurd en de wijze waarop sportorganisaties, overheden en andere betrokken organisaties met elkaar samenwerken.

Studeren en werken

Het masterprogramma heeft een duaal karakter. Dat wil zeggen dat je, naast je opleiding, in een sport- of sport gerelateerde organisatie werkt. Het inbrengen van ervaringen uit de beroepspraktijk vormt een essentieel onderdeel van het studieprogramma.

Studie en stage vullen elkaar goed aan

USBO studenten

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen door nieuwe denkkaders aan te reiken en je analysevaardigheden verder te helpen ontwikkelen. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende docenten die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Na je afstuderen

Als student in dit programma verwerf je de academische en professionele kennis, inzichten en vaardigheden om met toenemende complexiteit in de sportwereld om te gaan. Denk hierbij aan onderzoeks-, advies-, beleidsvaardigheden en persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt een visie op het organiseren, besturen en beleid maken van sport waarmee je het werkveld op creatieve wijze kunt verrijken. Na de opleiding kun je als professional komen te werken bij bijvoorbeeld:

  • nationale of lokale overheden;
  • sportkoepelorganisaties;
  • sportbonden;
  • (sport) organisatieadviesbureaus;
  • maatschappelijke (sport en/of sportevenementen) organisaties;
  • sportondersteuningsorganisaties.

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Duaal
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate school: 
Law, Economics and Governance
Brochure: 
Brochure aanvragen