Ben je geïnteresseerd in sportvraagstukken zoals wat is goed sportbestuur en hoe wordt dat georganiseerd? Wat is de rol en invloed van het ministerie van VWS, gemeentes, bonden en koepelorganisaties in sport? Is sport wel voor iedereen en hoe sluiten we mensen of groepen buiten? Hoe zijn uitwassen als matchfixing, doping en grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan? Vind je het leuk je verder in deze en andere publieke sportvraagstukken te verdiepen en zou je op dit terrein werkzaam willen zijn? Dan is het masterprogramma Sportbeleid en sportmanagement voor jou een goede keuze.

De maatschappelijke opdracht van sportorganisaties

In Sportbeleid en sportmanagement richten we ons op de maatschappelijke opdracht van organisaties die zich bezighouden met het organiseren, managen en besturen van sport- en bewegingsactiviteiten, het regisseren, innoveren en uitvoeren van sportbeleid, of het onderzoeken en adviseren van sport(organisaties).

Studeren en werken

Het masterprogramma heeft een duaal karakter. Dat wil zeggen dat je, naast je opleiding, in een sport- of sport gerelateerde organisatie werkt. Het inbrengen van ervaringen uit de beroepspraktijk vormt een essentieel onderdeel van het studieprogramma.  Lees meer over het studieprogramma.

Studie en stage vullen elkaar goed aan

Onze verwachtingen

Uitgangspunt van de masterprogramma’s van Bestuurs- en Organisatiewetenschap is dat je al veel kennis in huis hebt. Wij willen die kennis activeren en aanvullen vanuit nieuwe denkkaders en het ontwikkelen van je analysevaardigheden. Je mag rekenen op kleinschalig en uitdagend onderwijs, goede begeleiding en inspirerende experts die graag hun vakkennis met je delen. De Universiteit Utrecht verwacht daarvoor ook je betrokkenheid, inzet en de ambitie om het beste uit jezelf te halen. Eigenlijk draait alles dus om wederzijds commitment.

Na je afstuderen

Als student in dit programma verwerf je de academische en professionele kennis, inzichten en vaardigheden om met toenemende complexiteit in sportorganisaties om te gaan. Denk hierbij aan onderzoeks-, advies-, beleidsvaardigheden en persoonlijk leiderschap. Je ontwikkelt een visie op het organiseren, besturen en beleidmaken van sport waarmee je het werkveld op creatieve wijze kunt verrijken. Na de opleiding kun je als professional bijvoorbeeld komen te werken bij nationale of lokale overheden, sportbonden, (sport) organisatieadviesbureaus, maatschappelijke (sport en/of sportevenementen) organisaties of sportondersteuningsorganisaties. Lees meer over je carrièreperspectieven.

In het kort

Diploma: 
Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Duaal
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 18.332

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60446
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Brochure: 
Brochure aanvragen