2
Jarig programma
30
EC stage

Houd je van kunst, en wil je je enthousiasme graag delen? Denk je erover om leraar te worden, of wil je in een andere educatieve setting aan de slag? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je ze laten zien hoe kunst verweven is met de maatschappij waarin ze opgroeien? Of zou je graag in een museum of andere culturele instelling werken? Volg dan het tweejarige masterprogramma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Word leraar of kies een andere educatieve functie

Dit masterprogramma van de Universiteit Utrecht leidt afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Je kunt aan de slag in alle klassen van het vmbo-t en de onder- én bovenbouw havo/vwo, een breed perspectief! Daarom leer je om bijvoorbeeld om een creatief proces te begeleiden bij CKV, maar ook om leerlingen voor te bereiden op het (theoretische) centraal examen Kunstgeschiedenis.

Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken op de educatieve afdeling van een museum of andere culturele instelling, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Kunst staat niet meer boven het dagelijks leven, maar heeft een taak daarbinnen.
'Engagement' - Examenthema vwo 2014

Programmadoel

Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende leraar voor de klas als eerstegraads bevoegd docent Kunstgeschiedenis, Kunst (algemeen) en CKV. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar.

Naast Kunstgeschiedenis ben je óók bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) en Kunst (algemeen) te geven. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open.

Praktijkgebonden leren

Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van de kunstgeschiedenis en leert tijdens vakdidactische colleges hoe je die kennis overbrengt aan anderen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je doet daarbij onder meer een praktijkgericht onderzoek, dat aansluit bij de onderzoeksvragen die in je stageschool leven. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen. In je masterscriptie komt alles samen, vakinhoud en praktijk.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • Programma: Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
68538
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
  • September
  • Februari (uitgezonderd studenten met een (beperkte) 2de graads bevoegdheid)
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching