2
Jarig programma
Masterlanguage: onderwijs in je favoriete taal
30
EC stage

Hou je van je vak, en wil je je enthousiasme graag delen? Denk je erover om leraar Nederlands te worden, of wil je in een andere educatieve setting aan de slag? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? Vind je het belangrijk dat je leerlingen hun gedachten goed leren verwoorden? Volg dan het tweejarige masterprogramma Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie.

Word leraar of kies een andere educatieve functie

Dit masterprogramma van de Universiteit Utrecht leidt afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in alle klassen van het vmbo-t en de onder- én bovenbouw havo/vwo. Een breed perspectief, want om les te geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo. Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Lesgeven is oneindig: er is geen grens aan wat je kunt doen

Programmadoel

Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende leraar Nederlands voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar.

Naast Nederlands ben je óók bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) te geven. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open, en kun je je verder bekwamen in vakdidactisch onderzoek.

Praktijkgebonden leren

Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van de Nederlandse taal en cultuur, en van taal- en literatuuronderwijs in het algemeen. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je doet daarbij onder meer een praktijkgericht onderzoek, dat aansluit bij de onderzoeksvragen die in je stageschool leven. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Educatie en Communicatie in de Taal en cultuurwetenschappen
  • Programma: Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60740
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
  • September
  • Februari (uitgezonderd studenten met een (beperkte) 2de graads bevoegdheid)
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching