2
Jarig programma
30
EC stage

Houd je van je vak, en wil je je enthousiasme graag delen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je ze echt iets meegeven? Ben je doordrongen van het belang van goed aardrijkskundeonderwijs voor hun begrip van de wereld? Denk je erover om aardrijkskundeleraar te worden, of wil je werken in communicatie of voorlichting? Dan past ons tweejarige masterprogramma Geografie: educatie en communicatie bij jou.

Van een leraar worden vakkennis en didactische vaardigheden verlangd. Je bent vormgever en begeleider van leerprocessen, maar je hebt ook een pedagogische rol, maakt daarnaast deel uit van een schoolgemeenschap (collega’s) en staat in nauw contact met ouders. Je moet jezelf in alle rollen die het leraarsberoep met zich meebrengt, willen blijven ontwikkelen.

Programmadoel

In dit programma zijn een vakinhoudelijke master en een beroepsvoorbereidende master als het ware verweven. Dit tweejarige masterprogramma (120 EC) leidt je op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs. Een breed perspectief, want om les te kunnen geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo.

Tegelijkertijd verdiep je je vakinhoudelijke kennis van geografie en leert tijdens vakdidactische werk- en hoorcolleges hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een kwart van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Ook leer je hoe je je kennis anders dan in een schoolsetting toegankelijk kunt maken voor anderen. Je kunt de opleiding ook in baanvariant volgen.

Tijdens de opleiding voer je korte veldwerken uit in Nederland en naburige landen en zijn er korte uitwisselingen met studenten in België.

Binnen deze master krijg je de kans om vlieguren te maken.

Jouw ontwikkeling staat centraal

Waarin onderscheidt dit masterprogramma zich van andere opleidingen?

Bekwaam voor de klas

Als je de lerarenopleiding hebt afgerond, voldoe je aan de wettelijke bevoegdheidseisen die voortvloeien uit de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Dat houdt in dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en vakdidactisch bekwaam bent en beschikt over een brede professionele basis.

Binnen de opleiding zijn deze bevoegdheidseisen vertaald in twaalf taken waaraan je gedurende je hele opleiding werkt. Daarbij moet je denken aan het opstellen van leerdoelen voor het gehele curriculum en specifieke lessen, het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van de gestelde leerdoelen en het toetsen in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn. Ook wordt gewerkt aan interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen, aan communicatieprocessen in de groep en de begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en persoonsvorming. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en schoolorganisatie.

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, binnen of buiten een schoolsetting. Dat houdt ook in dat:

 • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
 • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
 • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
 • je leert actief bij te dragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
 • je leert de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

Thema's

Tijdens dit masterprogramma houd je je bezig met de volgende vragen.

 • Wat is de educatieve en communicatieve meerwaarde van geokennis?
 • Hoe ontwerp je educatief materiaal?
 • Hoe communiceer je met een breder publiek?
 • Hoe ontwerp je goed aardrijkskundeonderwijs?
 • Op welke manier ontwikkel je je als bekwame docent?
 • Wat is relevant onderwijs en educatief geografisch onderzoek? Welke bijdrage kun je daaraan leveren?
 • Welke gespecialiseerde kennis van de geografie/geowetenschappen heb je nodig om educatiegeograaf te worden?

Na je afstuderen

Na deze opleiding kun je direct voor de klas. Je bent bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land en een van de grootste universitaire lerarenopleidingen. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd.

In het kort

Diploma: 
Master of Arts
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
Februari (uitgezonderd studenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid), September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 23.765

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
68538 Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geowetenschappen
Graduate school: 
Teaching