2
Jarig programma
30
EC stage

Hou je van je vak, en wil je je enthousiasme graag delen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? Ben je doordrongen van het belang van goed aardrijkskunde onderwijs voor hun begrip van de wereld? Denk je erover om aardrijkskundeleraar te worden, of wil je werken in communicatie of voorlichting? Volg dan het tweejarige masterprogramma Geografie: educatie en communicatie.

Word leraar of kies een andere educatieve functie

Dit masterprogramma van de Universiteit Utrecht leidt afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in alle klassen van het vmbo-t en de onder- én bovenbouw havo/vwo. Een breed perspectief, want om les te geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo. Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Programmadoel

Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende aardrijkskundeleraar voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open.

Praktijkgebonden leren

Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van geografie en leert tijdens vakdicatische werk- en hoorcolleges hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat ongeveer een kwart van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen.

De leraar is essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Thema's

Tijdens dit masterprogramma houd je je bezig met de volgende vragen.

 • Wat is de educatieve en communicatieve meerwaarde van geokennis?
 • Hoe ontwerp je educatief materiaal?
 • Hoe communiceer je met een breder publiek?
 • Hoe ontwerp je goed aardrijkskundeonderwijs?
 • Hoe word je een goed docent?
 • Wat is relevant onderwijs/educatief geografisch onderzoek? Welke bijdrage kun je daaraan leveren?
 • Welke gespecialiseerde kennis van de geografie/geowetenschappen heb je nodig om educatiegeograaf te worden?
 • ‘Binnen deze master krijg je de kans om vlieguren te maken.’

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
 • Programma: Geografie: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
68538
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
 • September
 • Februari (uitgezonderd studenten met een (beperkte) 2de graads bevoegdheid)
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geowetenschappen
Graduate School:
Teaching