2
Jarig programma
30
EC stage

Houd je van je vak, en wil je je enthousiasme graag delen? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? Ben je doordrongen van het belang van goed aardrijkskunde onderwijs voor hun begrip van de wereld? Denk je erover om aardrijkskundeleraar te worden, of wil je werken in communicatie of voorlichting? Volg dan het tweejarige masterprogramma Geografie: educatie en communicatie.

Van een leraar worden vakkennis en didactische vaardigheden verlangd. Je bent vormgever en begeleider van leerprocessen, maar je hebt ook een pedagogische rol, maakt daarnaast deel uit van een schoolgemeenschap (collega’s) en staat in nauw contact met ouders. Je moet jezelf in alle rollen die het leraarsberoep met zich meebrengt, willen blijven ontwikkelen.

Programmadoel

In dit programma zijn een vakinhoudelijke master en een beroepsvoorbereidende master als het ware verweven. Dit tweejarige masterprogramma (120 EC) leidt je op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo-t/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs. Een breed perspectief, want om les te kunnen geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo.

Tegelijkertijd verdiep je je vakinhoudelijke kennis van geografie en leert tijdens vakdicatische werk- en hoorcolleges hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat ongeveer een kwart van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen. Je kunt de opleiding ook in baanvariant volgen.

Binnen deze master krijg je de kans om vlieguren te maken.

Jouw ontwikkeling staat centraal

Waarin onderscheidt dit masterprogramma zich van andere opleidingen?

Buitenland

Zowel in het eerste als in het tweede jaar van je opleiding maak je een studiereis naar het buitenland.

Bekwaam voor de klas

Als je de lerarenopleiding hebt afgerond, voldoe je aan de wettelijke bevoegdheidseisen die voortvloeien uit de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Dat houdt in dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en vakdidactisch bekwaam bent en beschikt over een brede professionele basis.

Binnen de opleiding zijn deze bevoegdheidseisen vertaald in twaalf taken waaraan je gedurende je hele opleiding werkt. Daarbij moet je denken aan het opstellen van leerdoelen op voor het gehele curriculum en specifieke lessen, het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden voor de gestelde leerdoelen en het toetsen in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn. Ook wordt gewerkt aan interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen, aan communicatieprocessen in de groep en de begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en persoonsvorming. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en schoolorganisatie.

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, binnen of buiten een school setting. Dat houdt ook in dat:

 • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
 • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
 • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
 • je leert actief bij te dragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
 • je leert de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

Thema's

Tijdens dit masterprogramma houd je je bezig met de volgende vragen.

 • Wat is de educatieve en communicatieve meerwaarde van geokennis?
 • Hoe ontwerp je educatief materiaal?
 • Hoe communiceer je met een breder publiek?
 • Hoe ontwerp je goed aardrijkskundeonderwijs?
 • Hoe word je een goed docent?
 • Wat is relevant onderwijs/educatief geografisch onderzoek? Welke bijdrage kun je daaraan leveren?
 • Welke gespecialiseerde kennis van de geografie/geowetenschappen heb je nodig om educatiegeograaf te worden?

Na je afstuderen

Na deze opleiding kun je direct voor de klas. Je bent bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land en een van de grootste universitaire lerarenopleidingen. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd.

In het kort

Diploma: 
Master of Arts
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
September, Februari (uitgezonderd studenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid)
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2023-2024: € 2.314

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2023-2024: € 21.736

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
68538 Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geowetenschappen
Graduate school: 
Teaching