Over de Utrecht University School of Economics (U.S.E.)

Onderzoek

We richten ons op de toekomst van werk, ondernemerschap, duurzame financiering, duurzaamheid en economische ontwikkeling, en inzichten uit de gedragswetenschap voor de beleidsvorming.

Ons onderzoek is wetenschappelijk nauwgezet, maar we vinden ook relevantie voor de samenleving belangrijk. Dit betekent dat we ons laten inspireren door de maatschappij, inclusief het bedrijfsleven en de overheid, maar ook dat we bijdragen aan oplossingen van problemen, en kansen zien. Daartoe verrijken we de economie met andere disciplines omdat het ons een beter zicht geeft op de economie en hoe we die kunnen verbeteren.

Regelmatig delen en bespreken we de resultaten van ons onderzoek tijdens onze seminarreeks, met working papers en workshops. Belangrijker nog: we streven naar maatschappelijke impact met ons onderzoek.

Onderwijs

We bieden een brede bacheloropleiding en gespecialiseerde masterprogramma’s aan. Kies je voor de opleiding Economics and Business Economics in Utrecht, dan kies je voor een brede kijk op economische vraagstukken. We analyseren economische vraagstukken met behulp van de inzichten uit andere disciplines, waaronder geografie, rechtsgeleerdheid, sociale wetenschappen en datawetenschappen. Voor The real world perspective.

Het onderwijs bij U.S.E. is Engelstalig. Een derde van de studenten komt uit het buitenland en de meeste van onze medewerkers hebben een internationale achtergrond.

Meer weten over U.S.E.? Bekijk onze video: