Onderwijs

Brede blik op economie

Utrecht University School of Economics leidt economen op. Daarbij plaatsen we economie in een brede context en realiseren we een synthese tussen de economische wetenschap en die context. Dat kenmerkt ons onderwijs.

Internationaal

Het onderwijs is Engelstalig en wordt verzorgd door een internationale wetenschappelijke staf. Ruim een kwart van onze 1.300 studenten komt uit het buitenland. De studentengemeenschap bestaat uit meer dan 50 verschillende nationaliteiten.

Bachelor

Binnen onze bachelor Economics and Business Economics volgen studenten een van de grote minoren: geografie, recht, en sociale wetenschappen. Dit zijn de contexten waarmee de synthese wordt bereikt. De grote minoren beginnen in het eerste jaar en lopen door tot het einde van de bachelor.

Masters

We bieden gespecialiseerde masterprogramma's aan op het gebied van multidisciplinaire economie, rechten & economie, economisch beleid, ondernemerschap, financieel management, banking & finance en international management.

Onderwijs voor professionals

Als professional bent u nooit uitgeleerd. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie verzorgt daarom een breed aanbod aan Executive onderwijs, waaronder de Masterclass Business Model & Bottom-up Innovation en de Masterclass Arbeidsvraagstukken en -verhoudingen.

Onderwijskwaliteit en medezeggenschap

Binnen de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) is de Onderwijs Commissie (OC) actief. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van alle academische programma's die worden aangeboden. Verder inventariseert de OC struikelblokken en geeft zij (pro-actief) advies over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
Bekijk het jaarverslag 2015-2016 (pdf) van de OC.
Meer informatie over de commissie: Student government and participation.

Onderwijsmogelijkheden voor niet-U.S.E.-studenten

Studeer je geen economie bij Utrecht University School of Economics? Bekijk dan de mogelijkheden om cursussen (bachelor en master) te volgen of een minor economie. 

Studying Economics at Utrecht University