Onderwijs

Brede blik op economie

Utrecht University School of Economics (U.S.E.) leidt economen op. Daarbij plaatsen we economie in een brede context en realiseren we een synthese tussen de economische wetenschap en die context. Dat kenmerkt ons onderwijs.

Internationaal

Het onderwijs is Engelstalig en wordt verzorgd door een internationale wetenschappelijke staf. Ongeveer een derde van onze 1.300 bachelorstudenten komt uit het buitenland, van de 400 masterstudenten ongeveer de helft. De studentengemeenschap bestaat uit meer dan twintig verschillende nationaliteiten.

Bachelor

Binnen onze bachelor Economics and Business Economics kunnen studenten kiezen voor een van de 'dedicated minors': geografie, recht, sociale wetenschappen en applied data science for economists. Dankzij de multidisciplinaire opzet van de minoren verbreden en verdiepen studenten hun kennis van andere disciplines naast de Economie. De 'dedicated minors' beginnen in het eerste jaar en lopen door tot het einde van de bacheloropleiding.

Masterprogramma's

We bieden gespecialiseerde masterprogramma's aan op het gebied van: multidisciplinairy economics; economic policy; business development and entrepreneurship; financial management; banking & finance; business and social impact; strategy, competition and regulation; sustainable finance and investments en international management.

Onderwijs voor professionals

Als professional bent u nooit uitgeleerd. De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie verzorgt daarom een breed aanbod aan Executive onderwijs.

Onderwijskwaliteit en medezeggenschap

Binnen de Utrecht University School of Economics is de Opleidingscommissie (Degree Programme Committee, DPC) actief. Deze commissie bewaakt de kwaliteit van alle academische programma's die worden aangeboden. Verder inventariseert de DPC struikelblokken en geeft zij (proactief) advies over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.
Meer informatie over de commissie: Student government and participation.

Onderwijsmogelijkheden voor niet-U.S.E.-studenten

Studeer je geen economie bij de Utrecht University School of Economics? Bekijk dan de mogelijkheden om cursussen (bachelor en master) te volgen of een minor economie.