Studieprogramma

De dubbele bachelor duurt drie jaar. Elk jaar bestaat uit vier blokken van tien weken. Per blok volg je twee of drie vakken en sluit je af met een tentamenweek. 

Opbouw van de dubbele bachelor

De dubbele bachelor bestaat zowel uit verplichte vakken van Economics and Business Economics en van Wiskunde, als uit keuzevakken van beide disciplines. Het eerste jaar van je bachelor ligt vast en omvat vooral basisvakken in de Wiskunde en Economics and Business Economics. In jaar 2 en 3 is er ruimte om zelf vakken te kiezen. Je kunt je hierbij laten leiden door de zogenaamde studiepaden.

Vakken

Bekijk het uitgebreide aanbod van mogelijke (keuze)vakken. Dit geeft je een goed idee van wat je kunt verwachten bij het samenstellen van je eigen studieprogramma. Ben je al student? Dan kunnen je vakken afwijken van deze lijst. Gebruik voor je studieplanning de CursusPlanner.

Drie studiepaden

In het tweede en derde jaar mag je zelf je vakken kiezen. Je kunt ofwel zelf een studiepad samenstellen door vakken te kiezen die jij het meest interessant vindt, of je kunt je laten leiden door een van de drie onderstaande studiepaden, waarmee je binnen je studie al een bepaalde richting kiest:
 

Werkvormen

De verschillende soorten werkvormen die terugkomen in de vakken die je volgt, zijn: 

  • Hoorcolleges
  • Werkcolleges
  • Zelfstudie

De colleges bij Wiskunde zijn aan het begin van je studie voor het merendeel in het Nederlands, maar na verloop wordt dit steeds meer Engelstalig. Van de literatuur is ongeveer 50% in het Engels. Voor Economics geldt dat het gehele onderwijs Engelstalig is (zowel colleges als literatuur).  

Bindend studieadvies (BSA) 

Net als op alle andere Nederlandse universiteiten hanteren we in Utrecht een bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je in je eerste studiejaar een minimum aantal studiepunten moet halen om verder te mogen met je studie. Bij de dubbele bachelor ligt dit minimum op 45 studiepunten. Haal je dit niet, dan moet je met je studie stoppen. De studieadviseur of tutor helpt je bij het zoeken naar een alternatief dat beter bij je past.